Loading...

FIFPro registruje aktivity ÚFP

Zástupcovia poverení ÚFP sa 30. marca 2016 zišli vo Viedni na neoficiálnom stretnutí s predstaviteľmi FIFPro a taktiež rakúskej hráčskej asociácie (Vereinigung der Fussballer – VdF).

Za slovenskú stranu boli prítomní Ján Mucha a Jozef Tokoš (hráčsky agent a poradca ÚFP), FIFPro zastupoval jej generálny sekretár Theo van Seggelen a Jonas Baer-Hoffmann, rakúsku hráčsku asociáciu reprezentovali predseda Gernot Zirngast a sekretár Rudolf Novotny.

Predstavitelia FIFPro iniciovali toto stretnutie, pretože chcú pomôcť slovenským hráčom naštartovať hráčsku asociáciu. Slovensko je totiž jednou z posledných európskych krajín, ktorá zatiaľ nie je jej členom. Počas viac ako päťhodinovej diskusie zdôraznili zástupcom ÚFP, na aké záležitosti sa majú v začiatkoch svojej činnosti koncentrovať. Taktiež určili podmienky, ktoré musia splniť, aby sa mohli stať riadnym členom svetovej asociácie.

Ďalšie kolo prístupových rokovaní prebehne v októbri 2016 v sídle FIFPro v Amsterdame.

Partneri ÚFP