Loading...

SFZ sa ospravedlnil Bukatovi za komplikácie pri prestupe

Viac ako rok trvajúci spor je na konci. Martin Bukata, bývalý hráč Košíc, sa na základe uzatvoreného zmieru dočkal ospravedlnenia zo strany SFZ za ťažkosti, ktoré mu boli spôsobené orgánmi SFZ, pretože nesprávne aplikovali Registračný a prestupový poriadok. Kvôli nim sa jeho prestup do poľského klubu Piast Gliwice oddialil o niekoľko mesiacov.

Voči Bukatovi si Košice nesplnili uznaný dlh na základných odmenách a prémiách, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú im hráč poskytol. A tak sa Martin Bukata v auguste 2015 rozhodol, že zmluvu s Košicami jednostranne ukončí a bude si hľadať nový angažmán. O jeho služby prejavil záujem Piast Gliwice a s klubom sa následne dohodol na viacročnom kontrakte. Platnosť ukončenia zmluvy však Košice napadli sťažnosťou na Matričnej komisii a neskôr na Odvolacej komisii SFZ, ktorá rozhodla v prospech východoslovenského klubu a prestup stopla.

Martin Bukata musel v spolupráci so spoločnosťou Sports Law and Arbitration, ktorá ho v tomto prípade zastupovala, napadnúť rozhodnutia a konanie orgánov SFZ, žalobou priamo proti SFZ. Kvôli nim sa oficiálne stal hráčom Piastu Gliwice až o viac ako pol roka neskôr. Schválený zmier jednoznačne potvrdzuje, že nebyť nesprávneho postupu orgánov SFZ, hráčom Piastu Gliwice sa mohol stať už v auguste 2015. Za následky spôsobené konaním vlastných orgánov sa SFZ Bukatovi ospravedlnil.

„Som veľmi spokojný s uzatvoreným zmierom. Riadne som ukončil zmluvu s VSS Košice z dôvodu omeškania úhrady základných odmien a prémií a Matrika SFZ mala v systéme vyznačiť dátum ukončenia zmluvy. Akékoľvek posudzovanie platnosti ukončenia zmluvy alebo úvahy o dátume ukončenia zmluvy zo strany iných orgánov SFZ sú v takýchto prípadoch neprípustné, pretože jediným kompetentným orgánom je Komora SFZ pre riešenie sporov,“ vyjadril sa po uzatvorení zmieru Bukata.

SFZ sa zároveň zaviazal v záujme predchádzania podobným prípadom v budúcnosti vykonať bez zbytočného odkladu primerané legislatívne i organizačné opatrenia.

Únia futbalových profesionálov od svojho založenia v apríli 2016 intenzívne sledovala prípad Bukata. Jej zástupcovia sa aktívne pričinili o finalizáciu zmierlivého vyriešenia. Výsledok sporu má dôležité implikácie pre všetkých profesionálnych hráčov v slovenských kluboch, nakoľko zásadne potvrdzuje limity právomoci jednotlivých orgánov SFZ a posilňuje právnu ochranu hráčov vo vzťahu k postupu pri ukončení profesionálnych zmlúv s klubmi.

Kompletné znenie zmieru uverejnil SFZ na svojej webstránke www.futbalsfz.sk, prečítať si ho môžete na tomto linku.

zdroj foto: www.piast-gliwice.eu

Partneri ÚFP