Loading...

ÚFP je o krok bližšie k vstupu do FIFPro

Prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha a poradca Jozef Tokoš absolvovali v pondelok 31. októbra 2016 ďalšie kolo rokovaní s predstaviteľmi Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov FIFPro priamo v jej centrále v Amsterdame.

Zástupcovia slovenskej hráčskej asociácie oboznámili generálneho sekretára FIFPro Thea Van Seggelena a riaditeľa právneho oddelenia pre Európu Roya Vermeera s aktivitami, ktoré ÚFP vyvíjala v posledných mesiacoch. Taktiež ich informovali o stave rokovaní so Slovenským futbalovým zväzom ohľadom navrhovanej zmeny stanov SFZ a statusu Komory SFZ pre riešenie sporov. Zástupcovia ÚFP a FIFPro sa zhodli, že postavenie Komory SFZ pre riešenie sporov nie je v súlade s medzinárodnými štandardmi FIFA pre národné komory riešenia sporov platnými od roku 2008.

Predstaviteľov FIFPro potešila správa o rastúcom počte členov Únie futbalových profesionálov a tiež informácie o prvých úspešných prípadoch, v ktorých sa hráči na Slovensku v sporoch s klubmi vďaka ÚFP dovolali svojich práv.

Na obrázku zľava Roy Vermeer, Ján Mucha, Theo Van Seggelen a Jozef Tokoš.

Partneri ÚFP