Loading...

Rokovanie s prezidentom SFZ

Podľa zástupcov Únie futbalových profesionálov nie sú súčasné predpisy upravujúce fungovanie komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov v súlade so štandardmi FIFA. Počas jesene preto ÚFP podniklo kroky k náprave súčasnej situácie.

Vedenie ÚFP sa v októbri obrátilo listom na prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika. Ten obsahoval návrh na zmenu stanov SFZ a pripomienky k návrhu poriadku komory SFZ pre riešenie sporov. V stredu 7.12.2016 sa preto prezident ÚFP Ján Mucha, poradca Jozef Tokoš, právnik Peter Lukášek a člen dozornej rady Martin Dobrotka zúčastnili osobného stretnutia s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom.

Na tomto stretnutí však nenastal žiadny progres v danej téme, vedenie SFZ naďalej trvá na súčasnom znení poriadku komory SFZ pre riešenie sporov. Predstavitelia ÚFP sú odhodlaní naďalej pokračovať v svojom úsilí pre nápravu aktuálneho stavu a zvážia ďalšie kroky.

 

Partneri ÚFP