Loading...

FIFPro varuje pred „dvojitými“ zmluvami na Cypre

Hráči na Cypre sa sťažujú, že od klubov nedostávajú kópie zmlúv a následne ani výplatu v dohodnutej výške.

Svetová hráčska asociácia FIFPro dostala niekoľko sťažností, a preto dôrazne odporúča hráčom (a ich agentom/zástupcom), aby si vyžiadali podpísané kópie všetkých zmlúv, ktoré uzavrú s cyperskými klubmi.

Na Cypre je bežnou praxou, že kluby s hráčom podpíšu na jedno obdobie viac ako jednu zmluvu. Aby si kluby znížili daňové náklady, ponúkajú hráčom viac kontraktov: Jeden oficiálny, ktorý zaregistrujú na národnej futbalovej asociácii a druhý, ktorý na asociácii nezaregistrujú. Klub odvádza dane iba z prvej zmluvy. Odmena hráča na druhej zmluve je často vyššia.

“Na Cypre ich nazývajú „čiernymi zmluvami“, pretože ich kluby nepriznávajú pred kompetentnými orgánmi a neodvádzajú z nich dane,“ vraví Roy Vermeer, riaditeľ právneho oddelenia FIFPro.

Problémy vznikajú, keď si kluby prestanú plniť záväzky vyplývajúce z druhého kontraktu a hráč nemá kópiu tohto kontraktu.

“Tým pádom je veľmi ťažké dokázať výšku hráčovej výplaty a legálne vynútiť platbu alebo kompenzáciu vyplývajúcu z „čiernej zmluvy“, dopĺňa Vermeer.

Ďalšie následky, ktoré môže mať podpis neregistrovaného kontraktu:

  • možné trestné stíhanie
  •  nižšie sociálne zabezpečenie, keď sa hráč zraní alebo je nezamestnaný


Podľa Minimálnych štandardov hráčskych zmlúv, musia byť všetky práva a povinnosti týkajúce sa pracovného vzťahu medzi hráčom a klubom, uvedené v jednej zmluve. Avšak podľa prieskumu, ktorý FIFPro uskutočnila v minulom roku, až 49% hráčov na Cypre má aj druhú zmluvu.

„Bohužiaľ, niektorí hráči súhlasia, keď im klub navrhne podpis „čiernej zmluvy“,“ hovorí Vermeer. „Zaujíma ich iba výška ich platu a netrápi ich, či bude klub odvádzať dane, hoci práve to im môže v budúcnosti uškodiť.“

FIFPro v poslednom období dostala niekoľko sťažností od hráčov, ktorí nedostali od klubu podpísanú zmluvu a teraz majú problémy s vymáhaním meškajúcich výplat.

Vermeer vysvetľuje, že hráč má podľa zákona právo dostať podpísanú kópiu zmluvy. „Ak sa tak nestane, klub takým konaním porušuje zákon. Všetky podpísané zmluvy musia byť vyhotovené v troch kópiách: jedna pre asociáciu, druhá pre hráča a tretia pre klub.

zdroj: www.fifpro.org

Partneri ÚFP