Loading...

Zamestnanci môžu venovať 2% z dane do 30. apríla 2018

Važené členky a vážení členovia ÚFP,

ako sme Vás už informovali, naša Únia je pre rok 2018 zaregistrovaná ako príjemca podielu zo zaplatenej dane. Aj Vy môžete podporiť naše aktivity poukázaním (spravidla) dvoch percent z Vašich daní. Umožníte nám tak ďalší rozvoj asociácie a podporíte pripravované projekty.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formulár na poukázanie 2% z dane si môžete vyplniť tu.

Partneri ÚFP