Loading...

ÚFP pomohla ďalším trom svojim členom urovnať spory s klubmi

Medzi dôležité úlohy Únie futbalových profesionálov patrí zastupovanie svojich členov v prípadných sporoch s klubmi. V poslednom čase takto ÚFP pomohla vyriešiť nezrovnalosti s klubmi ďalším trom členom.

Marekovi Rigovi dlžil ŠK Slovan Bratislava peniaze, na ktoré mu podľa uzatvorenej zmluvy vznikol nárok. Hráč sa pokúšal dohodnúť s klubom na mimosúdnom vyrovnaní, avšak dlho nedokázali nájsť spoločnú reč. Následne sa do prípadu vložila ÚFP, ktorá sa listom obrátila na klub a vyzvala ho, aby hráčovi dlžnú sumu bezodkladne vyplatil, čo sa napokon aj stalo.

V ďalšom prípade Martin Sus podpísal v lete zmluvu s nováčikom v našej najvyššej súťaži ŠKF Sereď. Po jednom mesiaci mu športový riaditeľ oznámil, že s ním už klub ďalej nepočíta, hoci má platnú zmluvu aj na ďalších 11 mesiacov. Hráč dostal povolenie na to, aby si hľadal nový klub, v opačnom prípade bude preradený na farmu a bude mu krátená základná odmena. Zástupcovia ÚFP sa spojili s majiteľom klubu a oboznámili ho so základnými právami hráča, ktoré musí každý klub rešpektovať. Následne ŠKF Sereď zmenil svoje stanovisko a hráč sa naďalej môže pripravovať s mužstvom podľa platnej zmluvy.

Do sporu so svojím bývalým klubom sa dostal aj Damián Bariš. Hráč dostal 22. júna 2018 ústne povolenie na opustenie Zlatých Moraviec a hľadanie si nového pôsobiska. Po úspešnej skúške a podpísaní zmluvy s novým klubom mu bývalý zamestnávateľ vyplatil iba 20% z poslednej mesačnej odmeny. ÚFP telefonicky upozornila ViOn Zlaté Moravce na porušenie zmluvy a hráčových práv, a tak mu klub následne doplatil aj zvyšnú alikvótnu časť mzdy za odpracovaných 22 dní v danom mesiaci.

Partneri ÚFP