Loading...

Výzva na účasť vo voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Veľká časť druhej polovice roka 2017 bola zo strany ÚFP a jej zástupcov venovaná inštitucionálnym a procesným zmenám v nastavení Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorá ako nezávislý orgán povinne rozhoduje majetkové spory, ktoré vo futbalovom hnutí vznikajú.

Prijatie takých zmien, ktoré garantujú (i) obsadenie komory kandidátmi hráčov; (ii) nominačné právo na predsedu a podpredsedu komory; (iii) vytvorenie nezávislých odvolacích senátov komory; (iv) osobitný proces skráteného konania v prípade ak ide o spor o základnú mzdu a mnoho ďalších zmien týkajúcich sa rozhodovania komory, považujeme za veľký úspech ÚFP a jej tímu, ktorý by mal byť v súčasnosti zavŕšený voľbami členov komory.

Dovolili by sme si vás informovať, že SFZ vyhlásil na dni 18.10.-22.10.2018 elektronické voľby členov Komory SFZ, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom informačného portálu SFZ: issf.futbalnet.sk

Keďže každý aktívny profesionálny hráč má popri práve nominovať kandidáta, aj právo hlasovať za zvolenie člena Komory SFZ za hráčov, ÚFP v mene svojej členskej základne oslovila a podporila nomináciu nasledovných kandidátov na členov Komory SFZ:

JUDr. Renata Munková motivačný list
Mgr. Peter Lukášek motivačný list
Mgr. Juraj Bugala motivačný list
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA motivačný list

V tejto súvislosti by sme vás chceli požiadať, aby sme v hráčskej organizácii ukázali jednotu a svojimi hlasmi podporili uvedených kandidátov na uvoľnené miesta členov Komory SFZ za hráčov a dali im zároveň silný mandát na výkon ich rozhodovacej činnosti.

Keďže proces voľby prebieha elektronicky, je potrebné aby každý hráč vykonal prihlásenie do systému ISSF a podľa manuálu, ktorý prikladáme nižšie, v dňoch 18.-22.10.2018 odovzdali svoj hlas pre zvolenie uvedených kandidátov. Ak by ste si nepamätali heslo pre prihlásenie, toto je možné obnoviť v prípade, ak zadáte emailovú adresu použitú pri registrácii. Prihlasovacie meno je napríklad registračné číslo hráča, ktoré si viete po zadaní mena a priezviska overiť aj prostredníctvom stránky SFZ: www.futbalnet.sk

Odporúčame, aby ste si vyskúšali prihlásenie do systému ISSF v nadchádzajúcich dňoch a mali tak viac priestoru na odstraňovanie nedostatkov a reset prihlasovacích údajov tak, aby sme v dňoch 18.-22.10.2018 odovzdali svoje hlasy kandidátom zastupujúcich skupinu hráčov. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k voľbám členov Komory SFZ, tak ÚFP odkomunikovala túto tému s kapitánmi jednotlivých mužstiev a títo by vám mali byť nápomocní pri riešení akýchkoľvek otázok.

volby

Partneri ÚFP