Loading...

Komora pre riešenie sporov: ÚFP rokovala so SFZ za účasti FIFA a FIFPro

V stredu 24. apríla sa na pôde SFZ konalo stretnutie zástupcov SFZ, ÚFP, ÚLK, FIFA a FIFPro, ktorého témou bolo posúdenie implementácie projektu národnej komory pre riešenie sporov. Predstavitelia záujmových skupín sa v rámci hlavného bodu programu venovali otázke vytvorenia nezávislej komory pre riešenie sporov z hľadiska spôsobu voľby predsedu a podpredsedu komory.

V záujme ÚFP je, aby sa voľba predsedu a podpredsedu komory dostala naspäť do rúk profesionálnych hráčov a klubov a ich zástupcov (ÚFP a ÚLK), bez možnosti neodôvodneného zásahu do procesu voľby zo strany delegátov Konferencie SFZ. Predstavitelia FIFA a FIFPro informovali SFZ, že súčasné nastavenie pravidiel voľby predsedu a podpredsedu komory nerešpektuje princíp rovnakého zastúpenia a medzi národnými záujmovými skupinami je potrebné hľadať akceptovateľnú zmenu a alternatívu k súčasnému spôsobu voľby.

Cieľom ÚFP je nastaviť pravidlá komory tak, aby boli v absolútnom súlade s odporúčaniami FIFA, a teda vybudovať jednu z mála nezávislých komôr v rámci futbalovej rodiny na svete. Moderovaný dialóg zo strany FIFA povedie k vypracovaniu správy, v ktorej FIFA identifikuje preferované spôsoby zmeny aktuálnych pravidiel voľby predsedu a podpredsedu komory tak, aby bolo možné dosiahnuť dohodu na konkrétnom riešení ešte pred konaním Konferencie SFZ v júni tohto roku.

Zástupcovia ÚFP vyjadrili presvedčenie, že „kontrolná“ návšteva a závery (odporúčania) zástupcov FIFA v pripravovanej správe predstavujú dostatočnú motiváciu pre všetky zúčastnené záujmové skupiny na národnej úrovni, aby došlo k rýchlej úprave predpisov SFZ. Tie pri voľbe predsedu a podpredsedu komory budú reflektovať skutočnosť, že komora pre riešenie sporov je predovšetkým orgánom pre riešenie sporov v profesionálnom futbale a nezávislá arbitráž ako alternatívny spôsob riešenia sporov musí byť postavená na základnom princípe parity pri výbere rozhodcov, vrátane predsedu a podpredsedu komory.

Partneri ÚFP