Loading...

FC Nitra vo finančných problémoch – kde je ochrana zo strany SFZ?

Z činnosti Únie futbalových profesionálov je čím ďalej tým viac zrejmé, že ustanovenia Registračného a prestupového poriadku SFZ a licenčné podmienky jednotlivých súťaží si vyžadujú revíziu pre zvýšenie ochrany a vymožiteľnosti nárokov na mzdu hráčov.

Klub FC Nitra je v pravidelnom omeškaní s úhradou základných miezd a prémií voči hráčom. Takéto konanie v zmysle judikatúry FIFA predstavuje ekonomický nátlak na hráča, na základe ktorého možno uvažovať o jednostrannom skončení profesionálnej zmluvy. Hráči Nitry využili možnosť obrátiť sa na ÚFP a v súčasnosti sa v ich mene vedú konania na Komore SFZ pre nevyplatenie troch mesačných odmien, ktoré klub počas konania čiastočne vyplatil.

Klub FC Nitra je tak jasným príkladom, prečo je potrebné, aby SFZ otvoril rokovania o úprave Registračného a prestupového poriadku SFZ v časti zabezpečenia plnenia finančných povinností voči hráčom a vytvorenia efektívneho mechanizmu vymožiteľnosti finančných nárokov v rámci SFZ.

Partneri ÚFP