Loading...

ÚFP a SIHPA opäť vyzvali poslancov NR SR, aby neschválili novelu zákona o športe

V spoločnom liste, ktorý ÚFP a SIHPA ako zástupcovia športovcov a športové osobnosti Slovenska v októbri 2019 poslali poslancom NR SR, je vysvetlené po právnej stránke, prečo s novelou zákona o športe v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť. Vysvetlili sme, prečo je táto novela absolútne zle pripravená, prečo neprinesie vyriešenie odvodového zaťaženia klubov a práve naopak, prečo spôsobí len zmätok. Novela zákona č. 440/2015 Z.z. o športe z dielne SNS absolútne rozbije celého ducha zákona o športe, ktorý v roku 2015 schválilo 134 poslancov NR SR, zásadne ohrozuje ochranu práv profesionálnych športovcov na Slovensku a pošle Slovensko na úplne opačnú cestu, ako je štandard v Európskej únii.

Hlasovaním o novele zákona o športe z dielne SNS sa poslanci NR SR rozhodujú medzi dvoma vecami. Na jednej strane je ochrana ľudských a pracovných práv stoviek občanov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktorí sú v pozícii slabšej strany voči klubom a ich práva sa často potláčajú. Na druhej strane je ochrana ekonomických záujmov niekoľkých desiatok klubov, ktoré si svojím vplyvom dokázali tento nekoncepčný návrh novely zákona pretlačiť cez poslancov strany SNS až do parlamentu.

Ak budú poslanci hlasovať za novelu zákona o športe, ktorú predložili poslanci za SNS, dajú všetkým občanom na Slovensku najavo, že uprednostňujú práve ochranu ekonomických záujmov mocných ľudí zo športu pred ochranou našich športovcov, ktorých dávame svojou poctivosťou a pracovitosťou za vzory našim deťom. Schválením novely, ktorú predložili poslanci za SNS, spôsobia, že športovci sa budú môcť výrazne jednoduchšie ocitnúť bez práce, bez príjmu, nebudú schopní vedieť platiť účty a starať sa o svoje rodiny.

Na záver nám už len dovoľte pripomenúť, že ak Národná rada Slovenskej republiky schváli takúto novelu zákona o športe, podľa ktorej by si klub ako silnejšia zmluvná strana mohol vybrať medzi tým, či bude mať športovca v kolektívnom športe spĺňajúceho všetky definičné znaky závislej práce ako zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, rovnaký postup by mohli žiadať aj ostatní zamestnávatelia na Slovensku a vybrať si, či budú ľudí zamestnávať, a teda priznať im ochranu vyplývajúcu zo Zákonníka práce, čo je neprijateľné.

Pôvodné stanovisko ÚFP a SIHPA k novele zákona o športe nájdete tu.

Partneri ÚFP