Loading...

Na právnom kongrese FIFPro zazneli dôležité témy

V dňoch 18. a 19. februára 2020 sa v Amsterdame konal právny kongres pod záštitou FIFPro. Úniu futbalových profesionálov na ňom zastupoval Peter Lukášek. Kongres priniesol zaujímavé témy, ktoré sa dotýkajú činnosti ÚFP alebo budú aktuálne v nadchádzajúcom období.


Ženský futbal

Veľká časť konferencie bola venovaná ženskému futbalu, jeho problémom, ale aj príkladom veľmi dobre fungujúcej praxe v zahraničí. Za úspech hodný nasledovania je možné považovať uzatvorenie kolektívnych zmlúv v ženskom futbale v Španielsku, Argentíne, či Austrálii. Napriek svetovému rankingu jednotlivých krajín (s výnimkou Austrálie – 7., nie sú tieto krajiny v TOP 10; Španielsko – 13.; Argentína – 34.) národné futbalové asociácie pochopili, že ženský futbal je na vzostupe. Pre jeho úspešný rozvoj je potrebné profesionalizovať vzťahy futbalistiek a investovať do rozvoja ženského futbalu po všetkých stránkach tak na úrovni národných mužstiev, ako aj úrovni ligovej. V prípade, ak reprezentantky Slovenska využijú ponúknutú možnosť stať sa členkami ÚFP, tak ÚFP pripraví v spolupráci s FIFPro a ostatnými hráčskymi asociáciami, návrh na uzatvorenie zmlúv reprezentantiek so SFZ. Na ich základe im bude poskytovaná pravidelná mesačná mzda na zabezpečenie a udržanie ich statusu profesionálok tak, aby sa zvyšoval ich kvalitatívny rast pre potreby reprezentácie. Taktiež v spolupráci s FIFA a FIFPro sa ÚFP bude v mene reprezentantiek uchádzať o účasť v podporných programoch FIFA.

Fond na ochranu hráčov

FIFPro na konferencii predstavilo novo vytvorený Fond na ochranu hráčov, o ktorom bude určite ÚFP v krátkej dobe informovať samostatným článkom, ale už teraz prezradíme, že ide o možnosť hráčov uchádzať sa o vyplatenie peňazí v prípadoch, kedy sa ich pohľadávka voči klubu stala nedobytná z dôvodu bankrotu/konkurzu klubu. Bývalí hráči Košíc, Dubnice, Banskej Bystrice, či iných klubov, ktoré skrachovali v ostatných rokoch, tak budú mať možnosť dostať sa k určitej časti neuhradených odmien.

Porušovanie práv hráčov počas trvania zmluvy

V neposlednom rade zaznela na konferencii aj téma porušovania práv hráčov počas trvania zmluvy (individuálny tréning, preradenie do rezervného tímu, zneužívanie hráčov a hráčok). Musíme konštatovať, že jeden z našich prípadov bol poskytnutý ako vzorový prípad pre správne uplatnenie práv hráča, ktorý bol vyradený na individuálny tréning a svoj spor na FIFA jednoznačne vyhral. Hoci sme tému individuálneho tréningu a preradenia do rezervného tímu prezentoval členom ÚFP už na konferencii v novembri 2019 (dvojjazyčnú prezentáciu nájdete na stránkach ÚFP), je potrebné hráčov naďalej nabádať k tomu, aby poznali svoje práva a vedeli správne postupovať v niektorých situáciách a predovšetkým, aby neboli odkázaní len na seba, ale mohli sa spoľahnúť aj na solidárnosť svojich spoluhráčov, ktorí sú častokrát pasívnymi svedkami porušovania zmluvy vo vzťahu k niektorým spoluhráčom.

Partneri ÚFP