Loading...

Ján Mucha hodnotí rok 2021 z pohľadu ÚFP

Únia futbalových profesionálov dosiahla v roku 2021 výrazný míľnik. 1. júla úspešne zavŕšila štvorročný proces a stala sa plnohodnotným členom medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro. Aj vďaka tomu priniesla slovenským hráčom aplikáciu Red Button, ktorá slúži hráčom na nahlasovanie akýchkoľvek podozrivých kontaktov s cieľom ovplyvňovať zápasy. ÚFP okrem toho naďalej asistovala hráčom v sporoch s klubmi a navrhovala dôležité zmeny v predpisoch SFZ. O uplynulom roku sme sa porozprávali s prezidentom Jánom Muchom.

Ako by si zhodnotil rok 2021 z pohľadu ÚFP?

Najvýznamnejšou udalosťou pre nás bolo prijatie za plnohodnotného člena medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro od 1. júla. Boli sme jej súčasťou už posledné štyri roky, najprv ako pozorovateľ a neskôr ako kandidát. Menovací certifikát som prevzal počas svetového kongresu FIFPro v Paríži.

Prečo je to pre hráčov na Slovensku dôležité?

Slovensko bola jednou z posledných krajín v Európe, ktorá dlho nemala fungujúcu hráčsku asociáciu. Od vzniku ÚFP bolo mojím prvoradým cieľom dostať sa do FIFPro. Prináša to mnoho výhod, spomeniem napríklad posilnenie našej pozície v rokovaniach s národnými riadiacimi orgánmi, teda SFZ a ÚLK, zapojenie do rôznych medzinárodných projektov, ktorých cieľom je zlepšiť postavenie hráčov a hráčok, či financovanie vzdelávacích projektov.

Aký je teda vzťah ÚFP so SFZ a ÚLK?

Vždy sme sa snažili pristupovať k našim rokovaniam profesionálne a vecne. Musím povedať, že za posledné obdobie sa náš vzťah so SFZ a ÚLK zlepšil, aj keď máme stále na viaceré oblasti odlišné názory, čo je však prirodzené. Napriek tomu dokážeme spolupracovať a ÚFP bude naďalej robiť všetko pre to, aby sa nám darilo presadzovať záujmy, chrániť práva hráčov a hráčok a prehlbovať profesionalizáciu vzťahov vo futbale.

Aké najvypuklejšie problémy musela ÚFP v roku 2021 riešiť?

Myslím, že v médiách najviac rezonovali problémy spojené s FC Nitra a FK Senica. Oba kluby si dlhodobo neplnili svoje záväzky nielen voči hráčom. FC Nitra napokon nezískala licenciu a skončila v 3. lige.

Musím povedať, že nás to neteší, my nebojuje proti klubom. Vždy však budeme chrániť práva hráčov. Klub zo Záhoria nedávno zmenil majiteľa, dostali sa ku mne informácie, že sa snažia existujúce dlhy vyrovnať. Budeme túto situáciu naďalej pozorne sledovať a v prípade potreby aj riešiť.

Čo ťa v roku 2021 potešilo?

Okrem už spomenutého členstva vo FIFPro ma veľmi potešilo, že som sa opäť mohol s hráčmi stretávať osobne. V roku 2020 to totiž kvôli pandémii nebolo možné. Počas leta som navštívil hráčov vo všetkých kluboch Fortuna ligy a II. ligy, okrem iného som im predstavil aj projekt a aplikáciu Red Button. Začiatkom októbra sme ešte stihli zorganizovať valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia FIFPro. V tom čase začali platiť určité obmedzenia a nemohli sme preto pozvať všetkých našich členov, čo ma zamrzelo. Verím, že v budúcnosti sa opäť budeme môcť vrátiť k nášmu veľkému valnému zhromaždeniu s účasťou všetkých členov.

Za ďalší úspech považujem to, že vďaka našej pomoci boli dvaja slovenskí hráči finančne odškodnení zo spoločného fondu FIFA a FIFPro. Významnou vecou je aj vymenovanie externého spolupracovníka ÚFP Petra Lukášeka za sudcu v Komore pre riešenie sporov FIFA.

Potešilo ma aj to,  že na svetovom kongrese FIFPro v Paríži získal prestížne ocenenie Merit Award za charitatívny prínos slovenský brankár Patrik Le Giang. Zaslúži si veľký rešpekt a uznanie za svoje charitatívne aktivity.

Na čo sa môžu členovia ÚFP tešiť v roku 2022?

Vďaka plnohodnotnému členstvu vo FIFPro sa nám otvárajú nové možnosti. Bol by som veľmi rád, keby sme v budúcom roku nemuseli venovať toľko času a úsilia riešeniu sporov hráčov s klubmi a mohli sa zamerať radšej na iné projekty.

Za veľmi dôležitú tému považujem vzdelávanie a prípravu hráčov a hráčok na kariéru po športovej kariére. Môžem prezradiť, že plánujeme viaceré projekty v tejto oblasti, napríklad regionálne vzdelávacie konferencie. Veľmi dôležitá je pre nás aj ochrana zdravia hráčov.

V spolupráci s ÚLK a SFZ v tomto čase pracujeme na projekte, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia a úpravu postupov v prípade úrazov hlavy. S ÚLK by sme chceli otvoriť aj tému kalendára zápasov, predtým však chceme o tom hovoriť s našimi členmi a vytýčiť si spoločný cieľ. Veľkou výzvou bude aj vyriešenie sociálnych odvodov.

Čo by si chcel na záver odkázať členom ÚFP?

V prvom rade by som sa im chcel poďakovať za podporu, ktorá sa odzrkadlila aj v nedávnych voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov. Chcem im odkázať, že aj oni môžu rátať s podporu ÚFP, kedykoľvek ju budú potrebovať. A to nemám na mysli iba v sporovej agende, ale aj pri ich rozvoji, vzdelávaní a v príprave na kariéru po športovej kariére. Všetkým prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a úspešný vstup do roka 2022, na ktorý sa ja osobne veľmi teším. Dávajte si na seba pozor a zostaňte zdraví!

Partneri ÚFP