Loading...

Prieskum o ženskom futbale: Futbalistky hrajú zadarmo a často v nevhodných podmienkach

V priebehu jesene 2022 Únia futbalových profesionálov zrealizovala rozsiahly prieskum o  ženskom futbale. Hráčky dostali viac ako 60 otázok rozdelených do viacerých tematických celkov. Do prieskumu sa zapojilo až 300 futbalistiek z dvoch najvyšších súťaží na Slovensku. Jeho cieľom bolo získať prehľad o podmienkach v ženskom futbale a identifikovať najvýraznejšie nedostatky.

Podľa prieskumu viac ako 35 percent hráčok pôsobiacich v súťažiach dospelých má 18 a menej rokov. Ďalších 45 percent je vo veku od 19 do 25 rokov. Z toho vyplýva, že iba malá časť futbalistiek pokračuje v aktívnej kariére aj po skončení štúdia a zaradení sa do pracovného života. Potvrdzuje to aj fakt, že až 58 percent účastníčok prieskumu v súčasnosti študuje na strednej alebo vysokej škole.

Viac ako 91 percent hráčok, ktoré sa zapojili do prieskumu, nemá s klubom uzatvorenú žiadnu zmluvu. Ostatné majú amatérske alebo iný typ zmlúv. Ani jedna účastníčka prieskumu nemá s klubom profesionálnu zmluvu. Až 96 percent futbalistiek na Slovensku nedostáva od klubu žiadnu odmenu za výkon športovej činnosti. Tieto čísla potvrdzujú, že ženský futbal na Slovensku funguje čisto na amatérskej úrovni.

Tomu, žiaľ, často zodpovedajú aj podmienky, v ktorých futbalistky na Slovenskú trénujú. Až 88 percent opýtaných uviedlo, že počas sezóny im nie sú k dispozícii samostatné šatne na prezliekanie, teda také, ktoré by využívalo iba dané družstvo. A dokonca viac ako 13 percent hráčok uviedlo, že šatne nie sú vybavené sprchou s teplou vodou. Nedostatočné sú aj možnosti na regeneráciu a rekonvalescenciu, až 37 percent opýtaných reagovalo, že nemá vôbec k dispozícii takéto zariadenia. Viac ako 76 percent dokonca uviedlo, že v prípade zranenia si rekonvalescenciu zabezpečuje na vlastné náklady.

Zloženie realizačných tímov je tiež v mnohých prípadoch nedostatočné. Až 37 percent futbalistiek uviedlo, že majú  iba hlavného trénera. Trénera brankárok má v realizačnom tíme iba necelých 30 percent hráčok, fyzioterapeuta či lekára iba o niečo viac ako 20 percent. Viac ako 72 percent opýtaných považuje zloženie a počet členov realizačného tímu za nedostatočné.

Práve nedostatočné podmienky pre ženský futbal sú najčastejším dôvodom pre predčasné ukončenie kariéry. Pritom toto rozhodnutie by mnohé hráčky boli ochotné prehodnotiť aj v prípade ich mierneho zlepšenia. Takmer štvrtina opýtaných uviedla, že na zotrvanie pri futbale by im pomohlo, ak by ich mesačný príjem zo športovej činnosti bol na úrovni 200 až 450 eur.

Neprijateľný a zarážajúci je fakt, že viac ako 60 percent účastníčok prieskumu uviedlo, že sa počas svojej kariéry stretli s rôznymi formami diskriminácie zo strany divákov a dokonca viac ako 30 percent aj zo strany futbalových funkcionárov.

Únia futbalových profesionálov na základe výsledkov prieskumu navrhne Slovenskému futbalovému zväzu vytvorenie pracovnej skupiny. Jej úlohou by malo byť identifikovanie najvýraznejších problémov v ženskom futbale a návrh opatrení, ktoré by mali smerovať k zlepšeniu podmienok v tejto oblasti.

Podrobné výsledky prieskumu nájdete tu.

Partneri ÚFP