Loading...

Zástupca ÚFP na rokovaniach Európskej komisie v Bruseli

Jozef Tokoš, zástupca Únie futbalových profesionálov, sa 11. novembra zúčastnil v Bruseli plenárneho zasadnutia sektorovej komisie Európskej komisie o sociálnom dialógu v profesionálnom futbale.

Samotnému rokovaniu predsedala UEFA a zúčastnili sa ho všetci relevantní aktéri – European Club Asssociation (ECA) a European Professional Football Leagues (EPFL) za zamestnávateľov a FIFPro za zamestnancov. Na zasadnutí sa dohodlo predĺženie platnosti autonómnej dohody medzi sociálnymi partnermi až do roku 2020. Jej súčasťou sú napríklad minimálne požiadavky na profesionálne hráčske zmluvy.

Plenárnemu zasadnutiu predchádzali dve neformálne stretnutia jednotlivých členských krajín európskej divízie FIFPro s vedením FIFPro.

Partneri ÚFP