Loading...

Stretnutie s českou a rakúskou asociáciou

Zástupcovia Únie ligových profesionálov plánujú spolupracovať s hráčskymi organizáciami z okolitých krajín. Preto zorganizovali vo štvrtok 1.12.2016 v Bratislave neoficiálne stretnutie s predstaviteľmi českej a rakúskej hráčskej asociácie.

ÚFP na rokovaní zastupovali prezident Ján Mucha, poradca Jozef Tokoš a právnik Peter Lukášek. Za českú stranu bola prítomná predsedkyňa České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová a rakúsku asociáciu Vereinigung der Fußballer reprezentovali generálny sekretár Rudolf Novotny a Oliver Prudlo, zodpovedný za sociálne projekty.

„Podľa nás je dôležité, aby sme spolupracovali a vymieňali si skúsenosti s členskými krajinami FIFPro. Na tomto stretnutí sme prebrali možnosti budúcej spolupráce a tiež získali cenné rady pre fungovanie našej asociácie od skúsenejších kolegov,“ priblížil obsah zaujímavých rozhovorov Ján Mucha.

Podobné stretnutia by nemali byť výnimkou, ďalšie rokovanie vedúcich predstaviteľov týchto asociácií by sa malo konať ešte v priebehu decembra v Prahe.

Partneri ÚFP