Loading...

Bojkot volieb SFZ mal úspech!

Podľa Únie futbalových profesionálov a FIFPro, medzinárodnej hráčskej asociácie, nezodpovedali doplňujúce voľby do komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov štandardom FIFA. Preto prezident ÚFP Ján Mucha vyzval členov únie, aby tieto voľby bojkotovali a nezúčastnili sa ich.

Ako sa neskôr ukázalo, tento bojkot bol mimoriadne úspešný! Do volieb, ktoré sa uskutočnili od 25. do 29. novembra 2016, sa zapojilo iba 92 hráčov. A to mali hlasovacie právo všetci hráči zaregistrovaní v SFZ, čiže aj amatéri. Na Slovensku je spolu zaregistrovaných viac ako 400 000 futbalistov a futbalistiek.

volby_komorasfz

„Chcel by som vyjadriť veľkú spokojnosť s tým, že členovia Únie futbalových profesionálov sa riadili naším odporúčaním a tieto voľby bojkotovali. Ak chceme dosiahnuť naše spoločné ciele a vydobyť si rešpekt, musíme byť jednotní,“ začal hodnotenie volieb Ján Mucha.

„Bojkot však bol iba prvým krokom. Nechceme sabotovať prácu Slovenského futbalového zväzu, ale naším cieľom je, aby poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov zodpovedal štandardom FIFA. Jánovi Kováčikovi sme zaslali naše pripomienky a budeme vyvíjať aj ďalšie aktivity, aby sme v našom snažení boli úspešní,“ doplnil.

„S našou pomocou sa podarilo urovnať niekoľko sporov hráčov s klubmi ohľadne finančného vyrovnania, máme aj niekoľko otvorených prípadov. Iba necelý rok po vzniku všetko nasvedčuje tomu, že sa onedlho staneme členom-pozorovateľom vo FIFPro, medzinárodnej hráčskej asociácii. Našu úniu sme úspešne naštartovali a do budúceho roka plánujeme rozbehnúť ďalšie zaujímavé projekty,“ prezradil prezident ÚFP.

Partneri ÚFP