Loading...

ÚFP má za sebou prvý rok fungovania

Únia futbalových profesionálov má za sebou prvý rok fungovania. V apríli 2016 prebehlo prvé valné zhromaždenie, na ktorom boli zvolení vedúci predstavitelia. Prvým prezidentom ÚFP sa stal Ján Mucha.

Hneď počas prvého roka dosiahla slovenská hráčska asociácia niekoľko významných úspechov. Tým najväčším bolo prijatie ÚFP za pozorovateľa FIFPro, asociácie ktorá združuje viac ako 65 000 profesionálnych futbalistov zo 60 krajín sveta. Je to prvý krok na ceste za riadnym členstvom..

Únia futbalových profesionálov ponúka svojim členom okrem iného aj právne poradenstvo. Viacerým členom sa vďaka nej podarilo urovnať spory s klubmi a dosiahnuť dohody o finančnom vyrovnaní. Na ďalších prípadoch predstavitelia ÚFP pracujú aj v súčasnosti.

Ďalším úspechom bola premiérová účasť hráčov slovenskej najvyššej súťaže v hlasovaní World 11, v ktorej futbalisti z celého sveta volia svoju ideálnu zostavu.

Predstavitelia ÚFP iniciovali viaceré rokovania so SFZ, ich dôležitým bodom naďalej zostáva zloženie a fungovanie komory pre riešenie sporov.

Prezident Ján Mucha, členovia predstavenstva a dozornej rady ďakujú všetkým členom za dôveru a podporu v roku 2016.

V roku 2017 stoja pred slovenskou hráčskou asociáciou ďalšie výzvy. Pre svojich členov pripravuje zaujímavé projekty, o ktorých ich bude priebežne informovať.

ÚFP by touto cestou chcela informovať svojich členov, že v zmysle stanov sú povinní do 15. januára zaplatiť členský príspevok za rok 2017. Hráčov preto žiada, aby prostredníctvom kapitánov mužstiev uhradili tento poplatok.

Partneri ÚFP