Loading...

Bývalý Ružomberčan Vavrík: „Hráčom sa oplatí bojovať za svoje práva!“

V lete 2016 sa Juraj Vavrík dostal do nepríjemnej situácie. Hoci utrpel len krátkodobé zranenie, MFK Ružomberok ho vyradil zo svojho kádra. Nariadil mu trénovať iba individuálne s odôvodnením, že bol viackrát a dlhodobo zranený. A to napriek tomu, že v tomto čase bolo objektívne a prostredníctvom lekárov aj odborne preukázané, že hráč bol zdravý a mohol plnohodnotne trénovať.

Klub si navyše prestal plniť svoje finančné záväzky voči Vavríkovi, keď mu neuhradil mzdu za mesiace júl až október. Z tohto dôvodu sa 25-ročný záložník ako člen Únie futbalových profesionálov obrátil na právnika Petra Lukášeka.

ÚFP adresovala MFK Ružomberok dve výzvy. Klub vyzvala, aby upustil a zdržal sa porušovania zmluvy. Podľa predpisov Komory pre riešenie sporov FIFA ako aj Športového arbitrážneho súdu má každý hráč právo na včasnú úhradu dohodnutej odmeny. Ďalej má právo zúčastňovať sa všetkých aktivít, ktoré sú dostupné ostatným členom tímu, právo mať možnosť uchádzať sa o miesto v zostave pre oficiálne zápasy tímu a v neposlednom rade právo vykonávať prípravu a tréning ako člen tímu spolu s ostatnými hráčmi. A to bez ohľadu na textáciu individuálnych zmlúv. Všetky kluby sa totiž ako členovia SFZ v plnom rozsahu zaviazali rešpektovať príslušné predpisy FIFA a Športového arbitrážneho súdu.

Na základe výzvy ÚFP sa MFK Ružomberok zaviazal uhradiť Jurajovi Vavríkovi nesplatené finančné záväzky. Hráč sa s klubom následne dohodol na finančnom vyrovnaní a predčasnom ukončení profesionálnej zmluvy.

„Vďaka tomu, že sa do môjho prípadu zapojila Únia futbalových profesionálov, sa veci pohli správnym smerom. Je skvelé, že hráči už majú aj na Slovensku asociáciu, ktorá im pomáha chrániť si svoje práva. Chcem odkázať aj ostatným hráčom, aby sa v prípade, že klub porušuje ich základné práva, nebáli konať. Oplatí sa im bojovať za svoje práva“, dodal na záver Vavrík.

Partneri ÚFP