Loading...

Vyradenie hráča z mužstva je možné vnímať ako porušenie zmluvy

Čerstvý prípad vyradenia Nermina Haskiča z mužstva MŠK Žilina je ďalším z prípadov, kedy ÚFP poskytla promptný odborný servis svojmu členovi, ktorý nakoniec viedol k športovému vyriešeniu veci.

Vyradenie hráča z mužstva, prípadne jeho preradenie do rezervného tímu, pokiaľ s touto možnosťou výslovne zmluva nepočíta, predstavuje porušenie zmluvy s možnými športovými následkami pre klub. Hoci je klub oprávnený nariadiť hráčovi individuálny tréning, ide o výnimočné prípady s presne vymedzeným a časovo ohraničeným programom, ktorého cieľom je návrat do fyzickej pripravenosti hráča zúčastňovať sa tréningovej a hernej činnosti mužstva. V žiadnom prípade nemôže ísť o účelové a permanentné vyradenie hráča z dôvodu, že klub sa rozhodol, že so službami hráča už ďalej nepočíta.

Prezident hráčskej asociácie Ján Mucha uvádza: „Právo hráča trénovať s tímom a uchádzať sa o miesto v zostave je fundamentálnym právom každého hráča a naša únia bude za každých okolností toto právo svojich členov chrániť. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité poradiť sa čo najskôr s ÚFP, ktorá promptne zareaguje a poskytne svojim členom odborné poradenstvo ako v konkrétnej situácii postupovať.“

Nermin Haskič opísal priebeh posledných hektických dní: „Po tom, ako mi vedenie Žiliny oznámilo svoje rozhodnutie, hneď som sa obrátil na hráčsku úniu. Jej zástupcovia mi poskytli analýzu vzniknutej situácie a odporučili mi kroky, ktoré by som mal podniknúť na svoju ochranu. Na základe rady ÚFP som dosiahol písomnú reakciu zo strany MŠK Žilina, po ktorej sme sa dohodli na dočasnom, ale športovo akceptovateľnom vyriešení veci. Obrátiť sa na ÚFP môžem každému členovi len odporučiť.“

Prípad Nermina Haskiča ukazuje, že dohoda zabezpečujúca účasť na tímových aktivitách, hoci aj na hosťovaní, má prednosť pred vyradením hráča z mužstva cez protiprávne nariadený individuálny tréning. 27-ročný útočník tak dohrá sezónu v poľskom klube Podbeskidzie Bielsko-Biala.

zdroj foto: www.tspodbeskidzie.pl

Partneri ÚFP