Loading...

ÚFP prispela k vyriešeniu nečakanej situácie v 1. FC Tatran Prešov

Únia futbalových profesionálov pomohla v marci 2017 hráčom 1. FC Tatran Prešov pri riešení nečakanej problémovej situácie. Počas kalendárneho roka 2016 ich klub neodvádzal preddavky dane z príjmu fyzických osôb pri zmluvách o profesionálnom vykonávaní športu uzavretých podľa zákona o športe, čo bolo v rozpore s právnymi predpismi a za čo bol klub zo strany štátu sankcionovaný nemalou pokutou.

Pôvodné návrhy na riešenie problému zo strany klubu, ktoré počítali so skrátením budúcich mesačných odmien hráčov, neboli akceptovateľné a nezodpovedali zákonným podmienkam pre úhradu nedoplatkov na odvodoch. ÚFP odporučila hráčom neuzatvárať akékoľvek dodatky k zmluvám bez predchádzajúcej právnej konzultácie a zároveň ozrejmila možný postup pre vyriešenie problému. ÚFP zároveň analyzovala niekoľko hráčskych zmlúv hráčov tohto klubu a zistila, že sú obsahovo v rozpore so zákonom o športe, keďže nereflektujú štatút športovca, ako osoby vykonávajúcej závislú prácu v prospech klubu.

Za prešovskú kabínu prehovoril Patrik Jacko: „V zastúpení hráčov som bol v pravidelnej komunikácii s právnikom ÚFP, ktorý nám ozrejmil existujúcu situáciu a zároveň odporučil ďalší postup. Čierne scenáre o krátení mesačných platov sa nenaplnili a na základe dohody s klubom sa nakoniec podarilo problém vyriešiť. Do novej sezóny nás však ešte čaká rokovanie s klubom o paušálnom navýšení mesačných odmien tak, aby sme preklenuli negatívny dopad odvodových povinností na čisté mzdy hráčov.“

ÚFP oceňuje adekvátnu aktívnu reakciu partnerskej organizácie Únie ligových klubov na udalosti v 1. FC Tatrane Prešov, ktorá vhodnou komunikáciou s klubom prispela k vyriešeniu problému po tom, ako sa prezident ÚFP Ján Mucha a poradca Jozef Tokoš osobne stretli s prezidentom ÚLK Ivanom Kozákom a výkonným riaditeľom ÚLK Michalom Mertinyákom.

zdroj foto: www.sport.sk

Partneri ÚFP