Loading...

Nepríjemné prekvapenie zo strany úradujúceho majstra z Trenčína

ÚFP má za sebou ďalší úspešný prípad zastúpenia svojho člena voči svojvoľnému konaniu zo strany klubu. Vtedajší hráč AS Trenčín Aldo Baez sa na nás obrátil s podobným prípadom, ako nedávno žilinský útočník Nermin Haskič. Klub mu oznámil, že s jeho službami v „A“ mužstve napriek platnej zmluve do konca aktuálnej sezóny už nepočíta a nariadil mu tréning za mužstvo FKS Nemšová hrajúce v 3. lige. Aldo od začiatku komunikoval so zástupcom ÚFP, ktorý odporučil hráčovi, aby sa naďalej zúčastňoval na tréningoch „A“ mužstva AS Trenčín a žiadal o doručenie písomných dôvodov pre vyradenie z tímu.

Aldo Baez priblížil svoj prípad: „Postupoval som na základe rady od zástupcu ÚFP, čo sa v klube stretlo s podráždenou reakciou, najmä po tom, ako som nesúhlasil s tréningom v klube FKS Nemšová. Keďže som bol zmluvne viazaný len s AS Trenčín, ÚFP identifikovalo, že klub ma bez môjho súhlasu nemôže nútiť trénovať alebo nastupovať za iný klub.“ 

ÚFP tiež identifikovalo viacero pochybení zo strany klubu, keďže tento uzatvoril v rozpore so zákonom o športe zmluvu s hráčom ako so SZČO a zároveň si klub dlhodobo neplnil odvodové povinnosti. Po tlaku zo strany hráča mu klub nariadil individuálny tréning, ktorý však vzhľadom na absenciu cieľa, absenciu identifikácie objektívnych dôvodov a neproporcionálny rozsah (tri tréningy denne) bol nariadený jednoznačne účelovo a svojvoľne.

Po tom, ako klub obdržal oficiálnu výzvu ÚFP na zdržanie sa porušovania zmluvných povinností, došlo k okamžitému zmierlivému rozviazaniu hráčskej zmluvy so záväzkom klubu uhradiť zostávajúcu hodnotu zmluvy.

Aldo Baez dodal: „ÚFP bolo v tejto veci veľmi profesionálne a promptné, pomohli mi sformulovať moje požiadavky čo nakoniec viedlo k rešpektovaniu mojich práv zo strany klubu a športovo akceptovateľnému ukončeniu vzájomnej spolupráce.“  

Tento prípad naďalej potvrdzuje, že ÚFP odborne chráni práva svojich členov. V prípade, ak má hráč čo i len náznak problému s klubom, je potrebné využiť všetky služby, ktoré ÚFP svojim členom ponúka.

zdroj foto: www.sita.sk

Partneri ÚFP