Loading...

SFZ zareagoval na výzvu ÚFP v prípade udeľovania licencií

Minulý týždeň sme informovali o liste prezidenta Únie futbalových profesionálov. Ján Mucha vyzval prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, aby sa v procese udelenia licencií na novú licenčnú sezónu dodržali všetky ustanovenia licenčného konania bez akýchkoľvek výnimiek.

Na túto výzvu reagoval tajomník licenčnej komisie SFZ Milan Vojtek. Obrátil sa na prezidenta ÚFP so žiadosťou, aby do 16. júna 2017 zaslal všetky dostupné doklady, týkajúce sa klubov FC VSS Košice, FC Nitra a MFK Skalica, ktoré by mohli identifikovať ich prípadné záväzky po splatnosti voči súčasným i bývalým hráčom.

V zmysle platných ustanovení klubového licenčného systému môže byť predmetom preverovania iba hráč, ktorý má alebo mal s klubom uzatvorenú profesionálnu zmluvu a možné záväzky klubu voči nemu vznikli do 31.12.2016 alebo v skoršom období.

Únia futbalových profesionálov preto vyzýva všetkých hráčov, voči ktorým má niektorý z klubov FC VSS Košice, FC Nitra alebo MFK Skalica neuhradené záväzky k 31.12.2016, aby bezodkladne kontaktovali zástupcov ÚFP s nasledujúcimi informáciami:

1. Meno a priezvisko hráča;
2. Klub, výška jeho možného záväzku voči hráčovi a obdobie, ktorého sa týka;
3. Relevantný doklad, ktorým je možné potvrdiť oprávnenosť nároku hráča (profesionálna zmluva, splátkový kalendár, neuhradené faktúry a pod.);
4. Všetky iné doklady, ktoré v tejto súvislosti považujete za dôležité.

Tieto informácie nám, prosím, zašlite na mailové adresy info@ufp.sk alebo pravnik@ufp.sk.

Foto: commons.wikimedia.org

Partneri ÚFP