Loading...

Hráči, voči ktorým majú Košice, Skalica alebo Nitra záväzky, sa musia prihlásiť do piatka!

Ako sme v priebehu uplynulého týždňa informovali, Slovenský futbalový zväz vyzval v procese udeľovania licencií klubom na novú licenčnú sezónu Úniu futbalových profesionálov na spoluprácu. Zástupcovia ÚFP musia do piatka tohto týždňa (16. júna 2017) doložiť na SFZ všetky dostupné doklady, týkajúce sa klubov FC VSS Košice, FC Nitra a MFK Skalica, ktoré by mohli identifikovať ich prípadné záväzky po splatnosti voči súčasným i bývalým hráčom.

Únia futbalových profesionálov preto opätovne vyzýva všetkých hráčov, voči ktorým má niektorý z klubov FC VSS Košice, FC Nitra alebo MFK Skalica neuhradené záväzky k 31.12.2016, aby bezodkladne kontaktovali zástupcov ÚFP s nasledujúcimi informáciami:

1. Meno a priezvisko hráča;
2. Klub, výška jeho možného záväzku voči hráčovi a obdobie, ktorého sa týka;
3. Relevantný doklad, ktorým je možné potvrdiť oprávnenosť nároku hráča (profesionálna zmluva, splátkový kalendár, neuhradené faktúry a pod.);
4. Všetky iné doklady, ktoré v tejto súvislosti považujete za dôležité.

Tieto informácie nám, prosím, zašlite na mailové adresy info@ufp.sk alebo pravnik@ufp.sk.

Partneri ÚFP