Loading...

Od štvrtka do pondelka prebiehajú voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Od štvrtka (18.10.) do pondelka (22.10.) vyhlásil Slovenský futbalový elektronické voľby členov Komory SFZ, ktoré prebiehajú prostredníctvom informačného portálu SFZ: issf.futbalnet.sk

Každý aktívny profesionálny hráč má popri práve nominovať kandidáta, aj právo hlasovať za zvolenie člena Komory SFZ za hráčov, ÚFP v mene svojej členskej základne oslovila a podporila nomináciu nasledovných kandidátov na členov Komory SFZ:

JUDr. Renata Munková – motivačný list
Mgr. Peter Lukášek – motivačný list
Mgr. Juraj Bugala – motivačný list
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA – motivačný list

V tejto súvislosti by sme vás chceli požiadať, aby sme v hráčskej organizácii ukázali jednotu a svojimi hlasmi podporili uvedených kandidátov na uvoľnené miesta členov Komory SFZ za hráčov a dali im zároveň silný mandát na výkon ich rozhodovacej činnosti.

Keďže proces voľby prebieha elektronicky, je potrebné aby každý hráč vykonal prihlásenie do systému ISSF a podľa manuálu, ktorý prikladáme nižšie, v dňoch 18.-22.10.2018 odovzdal svoj hlas pre zvolenie uvedených kandidátov. Ak by ste si nepamätali heslo pre prihlásenie, toto je možné obnoviť v prípade, ak zadáte emailovú adresu použitú pri registrácii. Prihlasovacie meno je napríklad registračné číslo hráča, ktoré si viete po zadaní mena a priezviska overiť aj prostredníctvom stránky SFZ: www.futbalnet.sk

volby

Partneri ÚFP