Loading...

Únia futbalových profesionálov je už kandidátsky člen FIFPro

Prvá žena v predsedníctve: reprezentantka Bíróová

Únia futbalových profesionálov (ÚFP), ktorá má už do 200 členov, bola na valnom zhromaždení Medzinárodnej asociácie futbalových profesionálov (FIFPro) v Ríme oficiálne prijatá za kandidáta na riadne členstvo. V ostatných dvoch rokoch mala ÚFP v tejto organizácii status pozorovateľa. Prezident ÚFP Ján Mucha si v talianskej metropole prevzal z rúk generálneho sekretára FIFPro Thea van Seggelena certifikát, ktorým bola ÚFP prijatá za kandidáta na riadne členstvo.

„Naša únia funguje tretí rok. Od začiatku bolo jedným z jej hlavných cieľov začleniť sa do medzinárodnej asociácie. Veľmi ma teší, že sme na dobrej ceste stať sa jej riadnym členom. Je to pre nás záväzok do ďalšej práce a zároveň jednoznačné znamenie pre profesionálnych futbalistov na Slovensku, že majú silnú asociáciu, ktorá je rešpektovaná aj v zahraničí,“ uviedol prezident ÚFP Ján Mucha.

Podľa poradcu ÚFP Jozefa Tokoša je FIFPro hýbateľom zmien najmä v transferovom systéme. Ten aktuálny je nezmenený prakticky od roku 2001 a už nezodpovedá realite. FIFPro teda na medzinárodnej úrovni rokuje s FIFA, prvé zmeny sú už na svete a jednotlivé národné asociácie sú povinné ich preberať. „Futbalisti majú možnosť ukončiť hráčsku zmluvu v prípade, že nedostali dve mesačné základné odmeny, predtým to boli tri. Hráč môže ukončiť zmluvu aj v prípade, že mu klub nevyplatí bonus. Do noriem sa presadil aj zákaz zneužívania postavenia. Klasický príklad: klub bol nespokojný s hráčom, vyradil ho z kádra a ten mohol trénovať len individuálne. Toto je porušenie zmluvy. Na Slovensku sa však iba v týchto týždňoch pripravuje novela Registračného a prestupového poriadku, pričom Zákon o športe je v niektorých náležitostiach v rozpore s pravidlami FIFA,“ vysvetlil Tokoš.

FIFPro sa bude zasadzovať aj o obmedzenie hosťovaní, keďže niektoré kluby (FC Chelsea, Inter Miláno, AC Miláno) majú na nich desiatky hráčov. FIFPro sa domnieva, že sa celosvetovo neúmerne zvyšujú príjmy hráčskych agentov a preto navrhuje podrobiť väčšej kontrole nielen sprostredkovateľov prestupov, ale aj registráciu hráčov, aby sa neporušoval zákaz konfliktu záujmov. V prospech menších klubov by sa mal zjednodušiť systém tréningových kompenzácií. Kluby by sa mohli chrániť blokovaním ďalšieho prestupu hráča, ak v minulosti nedostali príspevok solidarity.

Posun našej asociácie zo statusu pozorovateľa do pozície kandidáta na riadne členstvo znamená, že Slováci sú už majú právo byť pri diskusii o navrhovaných zmenách. „Posunúť sa od pozorovateľa na kandidáta na riadne členstvo je väčší a dôležitejší krok ako stať sa riadnym členom. Náš zástupca ešte nemôže kandidovať do medzinárodnej rady organizácie, ale môže sa riadne zúčastňovať rokovaní. O rok by sme mohli byť prijatí za riadneho člena. Tento rok bola takto po kandidátskej fáze prijatá Čierna Hora,“ podotkol Jozef Tokoš. Systém hodnotenia FIFPro je prísny, posudzuje sa veľkosť členskej základne, ako často zástupcovia asociácie komunikujú s klubmi, či je asociácia živá…

Posledné valné zhromaždenie ÚFP, ktoré sa konalo koncom novembra v Oščadnici za účasti hráčov z klubov najvyššej súťaže a aj zástupcu druholigovej Skalice, vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie člena predsedníctva Róberta Ježa. Na jeho miesto odsúhlasilo zástupkyňu ženskej reprezentácie Alexandru Bíróovú. Funkcie sa vzdal aj člen dozornej rady Marek Sapara, ktorého nahradí kapitán Podbrezovej Miroslav Viazanko.

„Voľbou Alexandry Bíróovej do predsedníctva ÚFP, ako členky zodpovednej za vzťahy k reprezentácii, má ÚFP záujem v roku 2019 vstúpiť do aktívneho dialógu so SFZ o podmienkach hráčiek reprezentujúcich Slovensko,“ skonštatoval Jozef Tokoš. ÚFP má záujem priblížiť sa v tomto ohľade úspešne uzatvoreným dohodám medzi zástupcami športovcov a národných futbalových zväzov v Dánsku, Nórsku, Švédsku, Holandsku a iných futbalovo vyspelých krajinách. Naposledy v športovej verejnosti rezonoval prípad biatlonových sestier Fialkových. ÚFP sa v roku 2019 bude zaoberať aj osobnostnými právami. „Individuálne zmluvy sú samozrejme iné ako kolektívne, ktoré sa vzťahujú na futbalistov. Nepovažujeme však zákonný text a najmä kľúčové slová „povinný rešpektovať“ za ideálny. Nastáva tam aplikačný problém, čo je povinný rešpektovať, či iba sponzorov a reklamných partnerov zväzu alebo sa od športovca vyžaduje aktívna činnosť na sociálnych sietiach,“ zdôraznil Jozef Tokoš.

zdroj: Denník Šport

Partneri ÚFP