Loading...

Vážnu finančnú situáciu v Nitre rieši ÚFP

Klub FC Nitra sa dostal do omeškania so splatnosťou 2 mesačných výplat voči všetkým hráčom A mužstva, na čo ÚFP v zastúpení hráčov zareagovala zaslaním výzvy na ich úhradu v lehote 10 dní.

Po stretnutí vedenia klubu a zástupcov hráčov došlo k úhrade časti záväzku a k dohode, že ak klub do 15.12. zostávajúce podlžnosti voči hráčom uhradí, hráči sa neobrátia s návrhmi na Komoru SFZ pre riešenie sporov. ÚFP situáciu v klube monitoruje a v prípade nedodržania dohody alebo ďalšieho omeškania v dôsledku neistej finančnej situácie v klube, bude iniciovať stretnutie na úrovni ÚLK a SFZ za účelom poskytnutia dodatočných záruk na krytie mzdových nárokov hráčov v sezóne 2018/2019.

Partneri ÚFP