Loading...

V Amsterdame sa koná mimoriadne valné zhromaždenie FIFPro

V dňoch 19. a 20. júla 2019 sa v holandskom Amsterdame koná mimoriadne valné zhromaždenie medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro. Úniu futbalových profesionálov na ňom zastupuje prezident Ján Mucha.

Zástupcovia hráčskych asociácií z celého sveta sa zaoberali problémami jednotlivých členských krajín, zmenami stanov FIFPro, medzinárodnými spormi hráčov s klubmi, ale aj programom na zrovnoprávnenie podmienok v ženskom futbale.

„FIFPro sa na medzinárodnom poli neustále snaží zlepšovať podmienky a postavenie futbalistov a tiež futbalistiek. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme dokázali presadiť takéto zmeny aj na lokálnej úrovni,“ zhrnul svoje dojmy z mimoriadneho valného zhromaždenia Ján Mucha.


Ján Mucha so zástupcom srbskej hráčskej asociácie Mirkom Poledicom.

Partneri ÚFP