Loading...

FIFPro a FIFA založili globálny fond na ochranu miezd hráčov

FIFA a FIFPRO sa dohodli na založení FIFA Fund for Football Players (FIFA FFP) – FIFA fond pre futbalových hráčov. Jeho cieľom je poskytnúť finančnú podporu hráčom, ktorým nebola vyplatená mzda a nemajú už žiadnu šancu na riadne vyplatenie tejto mzdy dohodnutej s klubmi. Tento mechanizmus vstúpi do platnosti v 1. júla 2020.

FIFA pre tento fond vyčlenila 16 miliónov amerických dolárov do roku 2022. Rozdelené budú nasledovne: 3 milióny na rok 2020, 4 milióny na roky 2021 a 2022 a ďalších 5 miliónov na retroaktívnu ochranu miezd hráčov z obdobia medzi júlom 2015 a júnom 2020.

Viaceré posledné správy, vrátane prieskumu FIFPro z roku 2016, svedčia o rozširovaní prípadov po celom svete, kedy hráčom nie sú vyplatené mzdy.

Priemerná mzda futbalistov mimo európskej elity je oveľa nižšia, ako si myslí verejnosť

V roku 2019 FIFA zrevidovala svoj disciplinárny poriadok, v ktorom posilnila rámec pre riešenie nevyplácania miezd hráčom. Ide najmä o situácia, v ktorých vystupujú takzvaní športoví nástupcovia dlžníckych klubov, čiže nové kluby vytvorené s hlavným cieľom vyhnúť sa vyplateniu dlhov pôvodného klubu, medzi ktoré spadajú aj mzdy hráčov.

Na základe dohody bude zriadený monitorovací výbor zložený zo zástupcov FIFA a FIFPRO. Jeho úlohou bude spracovanie, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o granty z FIFA FFP. Hoci tieto granty nepokrývajú celú sumu miezd dlhovaných hráčom, tento fond predstavuje dôležitú záchrannú sieť.

Prezident FIFA Gianni Infantino privítal túto iniciatívu a uviedol: „Táto dohoda a náš záväzok pomáhať hráčom v ťažkej situácii ukazujú, ako interpretujeme našu úlohu riadiaceho orgánu svetového futbalu. Sme tu preto, aby sme vo futbalovej komunite pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Začína to hráčmi, ktorí sú kľúčovými osobnosťami našej hry.“

Prezident FIFPRO Philippe Piat povedal: „Hráči vo viac ako 50 kluboch v 20 krajinách zažili za posledných päť rokov neistotu a utrpenie. Tento fond poskytne podporu tým hráčom a rodinám, ktorí to najviac potrebujú. Mnohé z týchto klubov boli zrušené a okamžite ich nahradili nové kluby, s cieľom vyhnúť sa vyplateniu dlžných miezd. FIFPRO dlhodobo bojuje proti tomuto bezohľadnému postupu a ďakuje FIFA, že boj proti nemu zahrnula do svojho disciplinárneho poriadku.“

41% zo všetkých hráčov uviedlo, že počas posledných dvoch sezón sa stretli s omeškaním mzdy
Niektoré z týchto omeškaní trvajú 3, 6 alebo aj viac ako 12 mesiacov.

Hráči, ktorí veria, že by mohli čerpať z fondu na ochranu hráčov, môžu kontaktovať FIFPro na mailovej adrese playerfund@fifpro.org.

Uchádzači o príspevok musia preukázať na základe rozhodnutia súdu absolútnu nemožnosť získať mzdu od bývalého klubu. V žiadosti o kompenzáciu je potrebné uviesť všetky dôkazy, ktoré hráč vlastní. Napríklad kópiu pracovnej zmluvy, súdne rozhodnutie, zhrnutie situácie a informácie o postavení bývalého klubu. Ak bude FIFPro potrebovať ďalšie informácie, bude hráčov kontaktovať.

Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti prijíma raz za rok výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov FIFA a FIFPRO.

zdroj: fifpro.org

Partneri ÚFP