Loading...

Výzva prezidenta ÚFP k účasti vo voľbách do Komory SFZ pre riešenie sporov

Únia futbalových profesionálov sa dlhodobo venuje inštitucionálnym a procesným zmenám v nastavení Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorá ako nezávislý orgán povinne rozhoduje majetkové spory, ktoré vo futbalovom hnutí vznikajú.

Prijatie takých zmien, ktoré garantujú (i) obsadenie komory kandidátmi hráčov; (ii) nominačné právo na predsedu a podpredsedu komory; (iii) vytvorenie nezávislých odvolacích senátov komory; (iv) osobitný proces skráteného konania v prípade ak ide o spor o základnú mzdu a mnoho ďalších zmien týkajúcich sa rozhodovania komory, považujeme za veľký úspech ÚFP a jej tímu.

Dovolil by som si vás informovať, že Volebná komisia SFZ vyhlásila na dni 30.11. – 13.12.2020 elektronické voľby členov Komory SFZ, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom informačného portálu SFZ: issf.futbalnet.sk

Keďže každý aktívny profesionálny hráč má právo hlasovať za zvolenie člena Komory SFZ za profesionálnych hráčov. ÚFP podporuje nomináciu nasledovných kandidátov na členov Komory SFZ – zástupcov profesionálnych hráčov:

1.) Mgr. Peter Lukášek
2.) Mgr. Miroslav Viazanko
3.) Mgr. Branislav Bolech
4.) Mgr. Michael Válek

V tejto súvislosti by som vás chcel požiadať, aby sme v hráčskej organizácii ukázali jednotu a svojimi hlasmi podporili uvedených kandidátov na uvoľnené miesta členov Komory SFZ za hráčov a dali im zároveň silný mandát na výkon ich rozhodovacej činnosti.

Keďže proces voľby prebieha elektronicky, je potrebné aby každý z vás vykonal prihlásenie do systému ISSF a podľa manuálu v dňoch 30.11. – 13.12.2020 odovzdal svoj hlas pre zvolenie uvedených kandidátov. Ak by ste si nepamätali heslo pre prihlásenie, toto je možné obnoviť v prípade, ak zadáte emailovú adresu použitú pri registrácii. Prihlasovacie meno je napríklad registračné číslo hráča, ktoré si viete po zadaní mena a priezviska overiť aj prostredníctvom stránky SFZ: www.futbalnet.sk

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k voľbám členov Komory SFZ, tak ÚFP odkomunikovala túto tému s kapitánmi jednotlivých mužstiev a títo by vám mali byť nápomocní pri riešení akýchkoľvek otázok.

Ďakujem za Vašu podporu

Ján Mucha
prezident ÚFP

 

 

Partneri ÚFP