Loading...

FIFPro presadilo dôležitú zmenu prestupových pravidiel v prospech hráčov

Medzinárodnej hráčskej asociácii FIFPro sa podarilo presadiť dôležitú zmenu v RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players) – Registračnom a prestupovom poriadku FIFA.

Podľa aktuálnych úprav už nebude potrebné, aby nový klub predložil pri registrácii hráča potvrdenie o TPO (third-party ownership) – teda že na hráča nemá žiadny ekonomický nárok tretia strana. Niektoré kluby v minulosti zneužívali potvrdenie o TPO, aby hráčov pod nátlakom prinútili podpísať vyhlásenie o tom, že klub nemá voči hráčovi žiadne záväzky. V opačnom prípade klub odmietal hráčovi vydať potvrdenie o TPO a blokoval tak jeho prestup.

Partneri ÚFP