Loading...

Hromadné nevyplácanie mzdy načas je vážnym problémom viacerých klubov na Slovensku

Jedným z klubov, ktorý má momentálne niekoľkomesačné podlžnosti voči svojim hráčom, je FC Nitra. Futbalisti spod Zobora sa obrátili na Úniu futbalových profesionálov so žiadosťou o právnu pomoc. ÚFP listom vyzvala vedenie klubu, aby v lehote desiatich dní vyplatilo meškajúce výplaty.

„Aj z dôvodu aktuálnej ekonomickej situácie sú ÚFP a jej členovia zdržanliví v uplatňovaní všetkých dostupných právnych možností vo vzťahu k dlhodobému neplateniu mzdy. Prostredníctvom kvalifikovaných výziev v súlade so zákonom a predpismi SFZ sa snažíme predovšetkým o zmierlivú nápravu nezákonného konania zo strany klubov,“ uviedol právny poradca ÚFP Peter Lukášek. „Ak klub mešká s výplatou viac ako 30 dní a neuhradí ju ani na základe kvalifikovanej výzvy od hráča v dodatočnej lehote 10 dní, poruší ustanovenie predpisov SFZ o záväzkoch po splatnosti a môže mu byť uložená športová sankcia.”

Komplikovaná situácia dlhodobo panuje aj v druholigovom FK Poprad. Šestica jeho bývalých hráčov sa obrátila v tejto súvislosti na ÚFP, ktorá im zabezpečila právnu pomoc. Klub bol riadne vyzvaný na úhradu svojich záväzkov a po márnom uplynutí dodatočnej lehoty boli v septembri 2020 v prospech hráčov podané žaloby na Komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorá však zatiaľ nevydala žiadne rozhodnutie.

ÚFP už niekoľkokrát podala na SFZ návrhy na zmenu predpisov, ktorých cieľom bolo eliminovať podobné správanie klubov alebo aspoň zvýšiť zabezpečenie či urýchliť proces vymoženia záväzkov voči hráčom.

Konkrétne riešenia, ako zavedenia zrýchleného konania cez tzv. platobný rozkaz, ak ide o základnú mzdu hráča alebo zvýšenie povinnej zábezpeky, či jej nahradenie bankovou zárukou alebo sprísnenie licenčných podmienok však neboli zo strany SFZ a ÚLK akceptované.

Partneri ÚFP