Loading...

SFZ A ÚFP: Aplikácia Red Button ako ďalší nástroj proti ovplyvňovaniu zápasov

Slovenský futbalový zväz a Únia futbalových profesionálov sa dohodli na implementácii projektu Red Button (Červené tlačidlo) ako ďalšieho nástroja v boji proti ovplyvňovaniu zápasov. Spolupráca je vytýčená na dobu neurčitú.

Iniciátorom tejto myšlienky je medzinárodná hráčska organizácia FIFPRO, zastupujúca viac ako 65 000 profesionálnych futbalistov v 65 krajinách sveta.

Podstatou projektu Red Button je využívanie aplikácie pre smartfóny profesionálnych futbalistov. Jej prostredníctvom môže hráč bezpečne ohlásiť, že bol akýmkoľvek spôsobom kontaktovaný, aby sa podieľal na ovplyvňovaní zápasov.

Z dôvodu ochrany integrity tejto aplikácie a garancie relevantnosti informácií si ju môžu sťahovať iba profesionálni futbalisti. Zásadnou ideou jej vytvorenia bola skutočnosť, že hodnota informácií je najvyššia, ak pochádzajú priamo od oslovenej osoby.

„Slovenský futbalový zväz sa oblasti boja proti korupcii venuje dlhodobo. Dôkazom toho je aj množstvo hráčov, ktorí absolvovali preventívne školenia a počet potrestaných za narušenie integrity súťaží v posledných rokoch. Zabezpečiť možnosti na zasielanie podnetov je jeden z krokov, ktoré sú toho dôležitou súčasťou.  Vítam aplikáciu Red Button ako ďalšiu možnosť na nahlasovanie podozrivých prípadov popri našich niekoľko rokov fungujúcich nástrojoch, ako sú anonymná linka a email. Cieľom nás všetkých je, aby sa rozhodovalo na ihrisku na základe výkonov a v duchu fair-play,“ povedal prezident SFZ Ján Kováčik.

Únia profesionálnych futbalistov, ako člen FIFPRO, je jedným z mostov medzi hráčmi, pôsobiacimi v slovenských súťažiach, a projektom Red Button. „Ovplyvňovanie zápasov je veľkým problémom a témou vo futbale po celom svete. Dotkla sa aj nás, keďže aj na Slovensku sa v nedávnej minulosti vyskytli pokusy o ovplyvňovanie zápasov. Táto aplikácia pomáha hráčom jednoducho a rýchlo nahlásiť akýkoľvek podozrivý kontakt či pokus o manipuláciu. Teší nás, že v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ponúkneme futbalistom ďalšiu možnosť, ako sa chrániť pred podobnými pokusmi. Verím, že si ju stiahne čo najviac hráčov, aby ju v prípade potreby mohli okamžite použiť,“ povedal prezident ÚFP Ján Mucha.

Aplikácia bude poskytnutá hráčom pri osobnej návšteve, pretože jej stiahnutie do smartfónu sprevádzajú príslušné bezpečnostné opatrenia. Iný spôsob, ako získať prístup do projektu Red Button nie je možný.

„Každý hráč získa na prihlásenie do aplikácie jedinečný prístupový kód, na základe ktorého nebude možné identifikovať, kto podnet podal. Oznamovateľ ho teda môže podať anonymne. Hlásenia pôjdu výhradne na oddelenie integrity SFZ, nikto iný k nim nebude mať prístup, teda ani centrála ÚFP či FIFPRO. Príslušní pracovníci zväzu podnet preveria, tak ako vždy dosiaľ, a po vyhodnotení oprávnenosti postúpia informáciu polícii a v rámci futbalovej štruktúry disciplinárnej komisii SFZ. Informácia od hráčov je pre nás veľmi dôležitá, ako účastníci zápasu sú priamo zainteresovaní a všetko pred ním, počas neho a po ňom vidia a počujú,“ povedal manažér integrity SFZ Jakub Čavoj.

Aj v rámci Slovenska boli v roku 2018 hráči potrestaní zákazom činnosti, keďže nenahlásili ponuku na manipuláciu stretnutia. Tresty od disciplinárnej komisie SFZ boli v rozmedzí 9 – 12 mesiacov zákazu športovej činnosti. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ hráč nenahlási ponuku na manipuláciu, iniciátor bude vo svojej činnosti pokračovať ďalej a osloví ďalších. Nahlásením protizákonného konania teda oznamovateľ chráni celý futbal.

Partneri ÚFP