Loading...

Predstavujeme kandidátov vo voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov

V termíne 23. novembra až 3. decembra 2021 sa budú konať Riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov. Uskutočnia sa prostredníctvom informačného systému „ISSF“ pod dohľadom Volebnej komisie SFZ.

Aktívni hráči profesionálneho futbalu v nich budú voliť dvoch členov. Tí ich budú v Komore SFZ pre riešenie sporov zastupovať počas 5-ročného obdobia. Každý hráč profesionálneho futbalu môže dať hlas dvom kandidátom. Po odvolení nie je možné voľbu, ktorá už bola vykonaná, zmeniť.

Únia futbalových profesionálov v týchto voľbách podporuje troch kandidátov: Soňu Gewisslerovú, Miroslava Viazanka a Vojtecha Milošoviča.

Soňa Gewisslerová v rokoch 2016 – 2018 pôsobila ako právnik na legislatívno-právnom oddelení SFZ a súčasne zastávala funkciu tajomníka Disciplinárnej komisie SFZ a funkciu tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov. Disponuje tak znalosťou vnútorných procesov ako aj predpisov Slovenského futbalového zväzu. Rada by využila svoje znalosti a nadobudnúté skúsenosti z práce vo futbalovej komunite a poznatky v športovom práve aj v praxi.

Miroslav Viazanko sa v pozícii dlhoročného profesionálneho hráča stretával s problémami hráčov a klubov. Či už to bolo vo vzťahu k neuhradeným mzdám, individuálnym tréningom, výpovediam, hromadnému neplateniu a mnohým ďalším. Ako hráč ukončil profesionálnu kariéru, ale naďalej chce vo futbale pôsobiť a pomáhať zlepšovať prostredie pre jeho výkon. Rozhodol sa preto prijať návrh profesionálnych hráčov a kandidovať do Komory SFZ pre riešenie sporov.

Vojtech Milošovič počas aktívnej kariéry pôsobil vo viacerých prvoligových a druholigových kluboch. Popritom sa venoval aj štúdiu práva. Po skončení štúdia okrem kariéry profesionálneho športovca rozvíjal aj svoje právne vzdelanie. Neoddeliteľnou súčasťou kariéry profesionálneho športovca sú aj jeho zmluvné vzťahy a iné situácie v právnej oblasti, ktoré s klubmi rieši. Vzhľadom na jeho vzdelanie ho táto oblasť vždy prirodzene zaujímala. Spojenie športu a práva bolo jeho cieľom počas celej kariéry a rád by ho zhmotnil práve v oblasti pôsobenia v Komore SFZ pre riešenie sporov.

Proces voľby prebieha elektronicky. Preto je potrebné, aby každý hráč vykonal prihlásenie do systému ISSF. Podľa tohto manuálu môžete v dňoch 23.11. – 3.12.2021 odovzdať svoj hlas pre zvolenie uvedených kandidátov. Ak si nepamätáte heslo pre prihlásenie, je možné ho obnoviť v prípade, ak zadáte emailovú adresu použitú pri registrácii. Prihlasovacie meno je napríklad registračné číslo hráča, ktoré si vie každý hráč po zadaní mena a priezviska overiť aj prostredníctvom stránky SFZ: www.futbalnet.sk.

V prípade, že máte akékoľvek otázky k voľbám do Komory SFZ pre riešenie sporov, môžete sa na nás obrátiť mailom na info@ufp.sk.

Ďakujeme za Vašu podporu.

 

Partneri ÚFP