Loading...

Valné zhromaždenie FIFPRO v Uruguaji

Počas posledného októbrového týždňa prebieha valné zhromaždenie medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPRO v Montevideu v Uruguaji. Úniu futbalových profesionálov na ňom reprezentujú prezident Ján Mucha a generálny sekretár Branislav Bolech.

 

Zástupcovia hráčskych asociácií z viac ako 60 krajín z celého sveta sa zišli v Južnej Amerike, aby zhodnotili svoje aktivity za uplynulý rok a pripravili akčný plán na nadchádzajúce obdobie.

Súčasťou valného zhromaždenie boli aj panelové diskusie s témami ako sociálny dialóg či kolektívne zmluvy na úrovni reprezentačných tímov a národných líg. Zúčastnili sa ich aj predstavitelia ostatných partnerov, k jednotlivým témam sa postupne vyjadrili zástupcovia FIFA, World Leagues Forum alebo International Labour Organization.

„Do Uruguaja sme cestovali s cieľom zapojiť ÚFP do ďalších medzinárodných projektov. Vďaka nim by sme opäť mohli zlepšiť podmienky pre hráčov a hráčky na Slovensku. Počas valného zhromaždenia ÚFP, ktoré sa bude konať koncom novembra v Trenčíne, predstavíme našim členom projekty a aktivity, ktoré pre nich pripravujeme počas nasledujúceho roka,“ uviedol z Montevidea prezident ÚFP Ján Mucha.

Partneri ÚFP