Loading...

O úspešnom projekte Red Button na Slovensku informuje aj FIFPRO

Hráči na Slovensku majú už druhý rok možnosť nahlasovať akékoľvek pokusy o ovplyvňovanie zápasov prostredníctvom aplikácie Red Button. O tom, ako sa tento projekt podarilo na Slovensku rozbehnúť, informovala aj medzinárodná hráčska asociácia FIFPRO na svojej webovej stránke. Prinášame vám preklad článku a nižšie aj jeho pôvodnú anglickú verziu.

Odkedy FIFPRO spustilo v roku 2020 aplikáciu Red Button, členské asociácie po celom svete ju ďalej sprostredkovali hráčom a hráčkam – aby mohli nahlásiť akékoľvek pokusy o ovplyvňovanie zápasov bezpečne a anonymne.

Na Slovensku si aplikáciu aktivovalo viac hráčov a hráčok ako vo väčšine ostatných krajín. Pokusy o ovplyvňovanie zápasov sa tu vyskytli nielen v mužskej futbale, ale aj v ženskom a mládežníckom

„Nepovedal by som, že ovplyvňovanie zápasov je na Slovensku väčším problémom ako v okolitých krajinách, určite to však je problém“, uviedol generálny sekretár ÚFP Branislav Bolech.

„Keď mi manažér integrity SFZ oznámil, že problémy s ovplyvňovaním zápasov máme aj v ženskom a mládežníckom futbale, bol som prekvapený. Nevedel som, že je možné stávkovať na mládežnícke súťaže na Slovensku. Pravdepodobne je jednoduchšie ovplyvniť zápasy na tejto úrovni a zarobiť peniaze takýmto spôsobom.“

Jedným z dôležitých faktorov úspechu aplikácie Red Button na Slovensku je blízky dialóg s hráčmi na tému ovplyvňovania zápasov. Ján Mucha, prezident ÚFP a bývalý úspešný brankár, ktorý reprezentoval Slovensko na MS 2010, pravidelne navštevuje kluby, vzdeláva hráčov a vysvetľuje im, ako si majú aplikáciu nainštalovať.

„Hráčom vysvetľujeme, ako aplikácia Red Button funguje a aké výhody im prináša“, priblížil Mucha. „V minulosti sme mali na Slovensku prípady, keď hráči neboli priamo zapojení do ovplyvňovania zápasov, avšak nenahlásili, že boli oslovení. A za to dostali disciplinárny trest od futbalového zväzu.“

„Preto hráčom zdôrazňujeme, že táto aplikácia ich má ochrániť. Je totiž ich povinnosťou nahlásiť, ak ich niekto kontaktuje s ponukou na manipuláciu zápasov. A cez Red Button to je najjednoduchšie“, doplnil Mucha.

Zároveň tento projekt pomohol prehĺbiť spoluprácu medzi hráčskou asociáciou a futbalovým zväzom. Účasť na prednáškach je pre kluby povinná. Úvodnú časť prezentuje manažér integrity SFZ Jakub Čavoj, po ňom nasleduje časť o Red Button, ktorú má na starosti prezident ÚFP Ján Mucha.

„Oslovili sme SFZ s ponukou na spoluprácu na tomto projekte. Vysvetlili sme im, že Red Button pomôže chrániť integritu súťaží“, dodal Bolech. „Prezentácie organizuje SFZ, hráči a tréneri všetkých klubov sa jej musia povinne zúčastniť.“

Vždy, keď hráč nahlási pokus o ovplyvňovanie zápasu prostredníctvom tejto aplikácie, jeho report je automaticky odoslaný národným autoritám. „To, že hráči vedia, že ich report sa dostane do rúk zodpovedným osobám, zvyšuje dôveryhodnosť aplikácie. Keď hráči vidia výsledky, zvyšuje to ich dôveru“, dodal Bolech.

How the Red Button app is benefiting football in Slovakia

– Red Button app to help combat match-fixing has experienced much success in Slovakia
– High number of downloads from players thanks to personal visits from UFP President Jan Mucha
– App has helped foster closer working relations between union and association, according to UFP Secretary Branislav Bolech

Since FIFPRO launched the Red Button app in 2020, member unions around the world have distributed the resource to players – ensuring they can report match-fixing approaches safely and anonymously.

Slovakia is a country that has activated the Red Button app more than most, with reports of match-fixing approaches stretching beyond senior men’s football to include women’s and youth leagues also.

„I wouldn’t say match-fixing is a bigger problem in Slovakia compared to other countries in this region, but it is a problem nonetheless,” said UFP Secretary Branislav Bolech.

“When the integrity manager from the Slovak FA told me that we had issues with match-fixing in women’s and youth leagues, I was surprised – I didn’t know it was even possible to bet on youth leagues in Slovakia. Then again, it’s perhaps easier to fix a match in such leagues and earn money this way.”

Close dialogue with players, association

One of the key factors behind the success of the Red Button app in Slovakia is the union’s close dialogue with players on match-fixing.

Jan Mucha, UFP President and former international goalkeeper who represented Slovakia at the 2010 World Cup, regularly visited clubs to educate players about the Red Button app and closely guide them through the process.

“We took the time to really educate the players about the Red Button app, explaining how it works and the advantages it brings,” said Mucha.

“We have had instances in the past where players weren’t directly involved in match-fixing, but because they didn’t report that they were approached, those players were then sanctioned by the FA.“

“So, that’s what we are also trying to explain to the players: that the Red Button app is here to protect them, because they are actually obliged to report any match-fixing approach – and the Red Button app is the easiest way to do that.”

Another success of the Red Button app in Slovakia is how it has brought the union and the Slovak Football Association (SFA) closer together.

When UFP explained the benefits to the association, the SFA made attendance for the workshops mandatory for Slovak clubs. A collaboration sees the SFA’s integrity manager discuss match-fixing, before Mucha explains in detail about the Red Button app.

„We approached the FA and because they understood the Red Button app would improve and protect the integrity of the competition, they were happy to collaborate with us,” said Bolech.

“Now, the FA organises these workshops and all clubs, players and coaches have to attend the presentations.”

Whenever a player uses the Red Button app to expose a match-fixing approach, their report is sent to national authorities such as police or government anti-corruption units.

“It gives much more credibility to the app if the player knows their report goes directly to the police, or directly to the FA’s integrity manager,” said Bolech.

“Whenever players see that reports are going to authorities, and they can see the results from that, it helps them trust the app.”

Partneri ÚFP