Loading...

Výsledky volieb do orgánov ÚFP

V termíne od 13. októbra do 10. novembra 2023 prebiehali online voľby členov predsedníctva a dozornej rady Únie futbalových profesionálov. Na to, aby boli voľby platné, musela sa ich zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek ÚFP. Kandidáti na volené pozície zároveň museli získať 2/3 väčšinu odovzdaných hlasov.

Vo voľbách uspeli a na volebné obdobie dvoch rokov boli do orgánov Únie futbalových profesionálov zvolení nasledovní kandidáti a kandidátky.

Viceprezident:

Martin Dobrotka

Hospodár:

Blažej Vaščák

Členovia predsedníctva:

Viktória Čeriová
Martin Krnáč
Martin Mikovič
Miroslav Viazanko

Členovia dozornej rady:

Pavol Farkaš
Dominik Greif
Frederika Pajonková

Gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu počas ich mandátu.

Partneri ÚFP