Loading...

Zástupcovia ÚFP sa zúčastnili valného zhromaždenie FIFPRO v Kapskom Meste

Počas minulého týždňa sa v Juhoafrickej republike zišli zástupcovia hráčskych asociácii zo 66 členských krajín sveta na valnom zhromaždení FIFPRO. Nechýbali medzi nimi ani predstavitelia Únie futbalových profesionálov, prezident Ján Mucha a generálny sekretár Branislav Bolech.

Záštitu nad podujatím tentoraz prevzala domáca hráčska asociácia SAFPU. „Vďaka interakcii s ostatnými krajinami z celého sveta môžeme zdieľať nápady a osvedčené postupy. Hráčske asociácie sú vybudované tak, aby slúžili svojim členom a členkám. Nie je to však iba o súčasnosti, dôležité je zabezpečiť dobré podmienky aj pre generácie, ktoré prídu po nás,“ uviedol na úvod Thulaganyo Gaoshubelwe, prezident SAFPU.

„Futbalový svet sa rýchlo vyvíja a my sa tomu musíme prispôsobiť – musíme byť proaktívni a dbať pri tom na práva hráčov a hráčok,“ uviedol vo svojom príhovore prezident FIFPRO David Aganzo.

Cieľom štvordňového programu bolo zosúladiť stratégiu a upraviť štruktúry a procesy vo FIFPRO tak, aby čo najefektívnejšie slúžili svojim členom a pomáhali im napredovať. „Bez hráčskych asociácií na národnej úrovni by neexistovalo ani FIFPRO,“ doplnil Aganzo.

„Počas stretnutí so zástupcami hráčskych asociácií z ostatných krajín sme sa snažili získať informácie, ktoré by sme vedeli využiť pri našich aktivitách na Slovensku. ÚFP by sa chcela zapojiť do pilotného projektu FIFPRO, ktorého cieľom je zabezpečiť hráčom a hráčkam dostupné a efektívne poistenie v prípade zranenia,“ priblížil Ján Mucha.

Partneri ÚFP