Loading...

ÚFP vyzýva FC Košice, aby neporušovali práva hráčov

Únia futbalových profesionálov oceňuje, že vzťahy medzi profesionálnymi hráčmi a profesionálnymi klubmi sa za posledné roky zlepšili. Obe strany vo veľkej väčšine prípadov vzájomné rešpektujú svoje práva a povinnosti. Bohužiaľ nedeje sa tak vo všetkých prípadoch, čoho dôkazom sú už medializované informácie týkajúce sa hráča FC Košice, Marcela Vasiľa.

Klub FC Košice zaslal médiám svoje stanovisko k uvedenej veci, v ktorom verejne priznal, že s hráčom ďalej nepočíta z dôvodu jeho výkonnosti počas jesennej časti súťaže. Tým len potvrdil skôr uverejnené informácie zo strany ÚFP, že nariadenie individuálneho tréningu, nariadenie tréningu s „farmárskym“ mužstvom, neposkytnutie tréningového oblečenia, preradenie do inej šatne, zamedzenie poskytovania obedov a nevyplatenie dlžnej sumy za podpis zmluvy, nesledovali žiadny legitímny cieľ, naopak ich cieľom bolo donútiť hráča k skončeniu zmluvy bez toho, aby klub FC Košice musel uhradiť akúkoľvek kompenzáciu.

Tým, že klub verejne priznal, že skutočným dôvodom vyradenia hráča z „A“ mužstva sú len subjektívne dôvody výkonnosti, potvrdil tým porušenie zmluvy s hráčom, na základe ktorého je klub, v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe FIFA, povinný uhradiť hráčovi kompenzáciu, ktorú tvorí celá zostávajúca hodnota zmluvy.

ÚFP zdôrazňuje, že po tom ako klub hráčovi oznámil, že nepočíta s jeho službami, tak v mene hráča dňa 3.1.2024 navrhla, že hráč nebude klubu brániť v jeho zámere a podpíše skončenie zmluvy za predpokladu, že klub bude garantovať uhrádzanie rozdielu vo výške platu, ktorý mal zmluvne dohodnutý s výškou platu v novom klube, ktorý si hráč nájde, ak dôjde k jeho zníženiu.

Napriek tomu, že klub tak mohol okamžite ušetriť celú výšku alebo podstatnú časť nákladov na hráča a vyhnúť sa porušovaniu jeho práv, túto ponuku odmietol. ÚFP vyzýva klub FC Košice, aby ukončil porušovanie práv hráča a vyhol sa obdobného konania aj v budúcnosti.

Partneri ÚFP