Loading...

Výzva členom ÚFP vo vzťahu k licenčnému konaniu

Vážení členovia,

v rámci licenčného konania pre udeľovanie licencií pre vstup do Fortuna ligy v súťažnom ročníku 2017/18 sú kluby povinné do 31.03.2017 pripraviť dokumentáciu o stave záväzkov po splatnosti k 31.12.2016.

ÚFP odporúča svojim členom, aby v prípade, že kluby voči nim nemajú vysporiadané záväzky k 31.12.2016, nepodpisovali takúto dokumentáciu, vyhlásenia ani splátkové kalendáre, ktorými by odkladali splatnosť záväzkov.

Zároveň ÚFP svojich členov vyzýva, aby o existencii nevysporiadaných záväzkov informovali  zástupcov ÚFP (mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí) a zaslali konkrétne údaje o nevysporiadaných záväzkoch v rozsahu: výška záväzku a dátum splatnosti, obratom v čo možno najkratšej dobe.

V prípade, ak sa existencia nevysporiadaných záväzkov potvrdí, ÚFP zašle oficiálny list na Licenčnú komisiu SFZ a bude požadovať, aby klubom nebola licencia udelená skôr ako nedôjde k ich vysporiadaniu.

Ďakujem.

S pozdravom,

Ján Mucha

Prezident ÚFP

Partneri ÚFP