Loading...

Zástupcovia ÚFP absolvovali medzinárodné stretnutie na SFZ

Zástupcovia ÚFP prezident Ján Mucha, poradca Jozef Tokoš a právnik Peter Lukášek sa včera v sídle SFZ v Bratislave zúčastnili na celodennom medzinárodnom stretnutí so zástupcami FIFA, UEFA, európskych partnerov FIFPro (hráčska asociácia), ECL (asociácia klubov) a EPFL (asociácia líg), ako aj so zástupcami SFZ a Únie ligových klubov.

Prvá časť vedená zástupcami UEFA sa týkala sociálneho dialógu, najmä implementácie dohody o minimálnych požiadavkách hráčskych zmlúv. Druhá časť vedená zástupcami FIFA sa týkala národnej Komory SFZ pre riešenie sporov a pilotného projektu FIFA na túto tému. O podrobnostiach a záveroch stretnutia budeme členov informovať po tom, ako FIFA a UEFA doručia oficiálny report.

Partneri ÚFP