Loading...

Prezident ÚFP na kongrese FIFPro v Madride

Ján Mucha sa v dňoch 20. až 22. mája 2019 zúčastnil kongresu európskej divízie medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro v španielskom Madride. Zástupcovia hráčskych asociácií z celého kontinentu sa oboznámili s plánmi FIFPro na najbližšie obdobie a s plánovanou reformou klubových súťaži organizovaných UEFA.

Ján Mucha s Bobbym Barnesom – prezidentom anglickej hráčskej asociácie PFA

Odprezentované bolo aj strategické partnerstvo FIFPro s Európskym parlamentom, ktorého súčasťou je projekt na podporu účasti obyvateľov na blížiacich sa voľbách. Ako sme informovali už skôr, do projektu #TentorazIdemVolit sa zapojila aj Únia futbalových profesionálov.

Ján Mucha s Davidom Aganzom – prezidentom španielskej hráčskej asociácie AFE

Na spestrenie už tak bohatého programu odohrali zástupcovia hráčskych asociácií priateľský futbalový zápas, v ktorom sa skvelým výkonom prezentoval prezidnet ÚFP Ján Mucha 🙂


Priateľského zápasu sa zúčastnili:

Macedónsko – Panče Kumbev
Slovinsko – Dejan Stefanovič
Španielsko – David Aganzo
Chorvátsko – Mario Jurič
Bosna a Hercegovina – Tarik Trbič
Srbsko – Mirko Poledica
Čierna Hora – Željko Janovič

Partneri ÚFP