Loading...

Zaregistrujte sa na vzdelávaciu konferenciu ÚFP

Únia futbalových profesionálov organizuje v pondelok 18. novembra 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline prvú vzdelávaciu konferenciu určenú pre profesionálych futbalistov. Program je rozdelený do štyroch tematických okruhov:

1. fyzické a mentálne zdravie
2. kariéra po kariére
3. Finančná gramotnosť
4. Zmluvná stabilita

Počas konferencie je pre účastníkov zabezpečené aj obečerstvenie počas coffee breakov a obedový bufet. Účasť na konferencii je bezplatná, z ogranizačných dôvodov sa však musia záujemociva zaregistrovať. Urobiť tak môžu prostredníctvom tohto formulára.

Únia futbalových profesionálov is organising on 18 of November 2019 in hotel Holiday Inn in Žilina first educational conference for professional football players with following topics:

1. Physical and mental health
2. Career after career
3. Financial literacy
4. Contractual stability

Participation in the conference is free of charge, but for organizational reasons participants have to register through this form.

Partneri ÚFP