Loading...

Odpoveď SFZ na obsah petície ÚFP, ktorú podpísalo 260 hráčov

Ako sme nedávno informovali, Únia futbalových profesionálov zaslala začiatkom decembra prezidentovi Slovenského futbalového zväzu Jánovi Kováčikovi petíciu, ktorú podpísalo 260 profesionálnych futbalistov. Hráči svojimi podpismi pod petíciu vyjadrili súhlas s požiadavkami smerujúcimi k zrovnoprávneniu ich postavenia v SFZ.

Vo štvrtok 12. decembra prezident SFZ Ján Kováčik poslal odpoveď. Jej celé znenie si môžete prečítať tu.

V mene ÚFP si dovoľujeme uviesť, že obsah tejto odpovede považujeme za neprimeraný. Práve z dôvodu, aby hráči a ich hráčska organizácia ÚFP neboli zo strany SFZ opätovne a nedôvodne označovaní za pôvodcu konfliktného priestoru, pri oboznámení s petíciou sme vyzvali prezidenta SFZ na určenie termínu pre osobné stretnutie, na ktorom by bolo možné realizovať konštruktívnu diskusiu k požiadavkám hráčov.

Jednostranná argumentácia, ktorá tvorí obsah listu prezidenta SFZ, nijako neprispieva k upokojovaniu existujúceho stavu. Medzi členmi SFZ vytvára negatívny obraz o vedení SFZ. To má svojim neutrálnym postavením slúžiť všetkým svojim členom bez rozdielu a snažiť sa o sociálny zmier v prípade, ak existuje vo futbalovom hnutí nerovnováha v právach jednotlivých členov, ktorí majú mať rovnaké postavenie.

Celé znenie reakcia prezidenta ÚFP si môžete prečítať tu.

Partneri ÚFP