Loading...

ÚFP a SIHPA požiadali prezidentku, aby nepodpísala novelu zákona o športe

Asociácia profesionálnych hráčov hokeja (SIHPA) a asociácia profesionálnych hráčov futbalu (ÚFP) zaslali prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej stanovisko k novele zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, schválenej Národnou radou Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2019, číslo parlamentnej tlače 1716 (ďalej len „novela“) a zároveň ju požiadali o využitie jej kompetencie novelu nepodpísať a v zmysle čl. 87 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vrátiť do Národnej rady Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.

Ako zástupcovia hráčov a občania Slovenskej republiky a Európskej Únie veríme v právny štát a dodržiavanie nielen vnútroštátneho právneho poriadku, ale aj práva Európskej Únie v zmysle ktorého je nespochybniteľné, že vzťah medzi športovcom a klubom v kolektívnych športoch je založený na vykonávaní závislej práce športovca v prospech klubu (športovej organizácie), čím je jednoznačne daný charakter zmluvného vzťahu, ako vzťahu výsostne zamestnaneckého.

Predkladatelia odôvodnili svoj návrh doterajšou údajnou nevýhodnou praxou, kedy zákon nútil športovcov byť zamestnancami, tak jeden z najvýznamnejších športových zväzov, Slovenský futbalový zväz a zároveň viaceré hráčske asociácie, vrátane SIHPA a ÚFP či jednotliví športovci, vyjadrili otvorený nesúhlas s touto novelou, nakoľko narúša základné princípy Zákona o športe, ochranu práv športovcov a ide proti vývoju tejto oblasti v priestore Európskej Únie.

Kompletné znenie stanoviska SIHPA a ÚFP nájdete tu.

zdroj foto: sk.wikipedia.org

Partneri ÚFP