Loading...

Udalosti roka 2019

Únia futbalových profesionálov má za sebou ďalší rok fungovania. Prečítajte si, akým aktivitám sa slovenská hráčska asociácia venovala v 2019.

ZAHRANIČNÉ CESTY
Prezident ÚFP Ján Mucha absolvoval počas roka viacero zahraničných ciest na podujatia FIFPro:

  • workshop v Amsterdame
  • regionálny kongres v Sarajeve
  • konferencia v Amsterdame
  • kongres v Madride
  • valné zhromaždenie v Amsterdame
  • valné zhromaždenie v Sydney

PRIESKUM O UMELÝCH TRÁVNIKOCH
ÚFP uskutočnila v dňoch 17. až 25. februára 2019 interný prieskum týkajúci sa využívania umelých trávnatých plôch pri športovej aktivite profesionálnych futbalistov. Do prieskumu sa zapojilo 125 členov ÚFP, ktorí zodpovedali na 14 položených otázok formou výberu jednej odpovede z viacerých ponúknutých. Podrobné výsledky prieskumu nájdete tu.

KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV SFZ
Počas celého roka absolvovali zástupcovia ÚFP viacero stretnutí ohľadne Komory pre riešenie sporov SFZ. Cieľom je zosúladenie slovenskej komory zo štandardmi FIFA. V 24. apríla 2019 sa konalo stretnutie zástupcov SFZ, ÚFP, ÚLK, FIFA, FIFPro a ÚFP. Predstavitelia sa venovali otázke vytvorenia nezávislej komory pre riešenie sporov z hľadiska spôsobu voľby predsedu a podpredsedu komory. Viac info nájdete v článku.

LETNÝ KEMP HRÁČOV BEZ ZMLÚV
ÚFP v júli po prvý raz zorganizovala letný kemp pre hráčov bez zmlúv. Jeho účastníci trénovali v Trnave pod vedením profesionálnych trénerov a následne sa zúčastnili turnaja FIFPro vo Viedni. Po víťazstvách na Rakúskom a Českom sa slovenský výber stal celkovým víťazom turnaja. Ako kemp a turnaj prebiehali, sa dozviete v rozhovore s trénerom Pavlom Jančovičom.

HLASOVANIE WORLD11
Profesionálni futbalisti a futbalistky z celého sveta si aj tento rok zvolili ideálnu zostavu sezóyny. Do hlasovania sa opäť zapojili aj hráči a hráčky z dvoch najvyšších slovenských súťaží. Pamätáte si ešte, kto sa napokon dostal do World11? Víťazné zostavy nájdete v článku.

PRVÁ VZDELÁVACIA KONFERENCIA
V pondelok 18. novembra 2019 organizovala ÚFP v žilinskom hoteli Holiday Inn prvú vzdelávaciu konferenciu. Určená bola pre profesionálnych futbalistov z dvoch najvyšších slovenských súťaží. Viac ako 100 účastníkov si vypočulo prednášky zo štyroch tematických okruhov: 1. fyzické a mentálne zdravie, 2. kariéra po kariére, 3. finančná gramotnosť a 4. zmluvná stabilita.

PETÍCIA S 260 PODPISMI
Únia futbalových profesionálov zaslala v piatok 6. decembra 2019 predstaviteľom Slovenského futbalového zväzu petíciu, pod ktorú sa podpísalo 260 profesionlánych futbalistov z dvoch najvyšších slovenských súťaží. Hráči svojimi podpismi pod petíciu vyjadrujú súhlas s požiadavkami smerujúcimi k zrovnoprávneniu ich postavenia v SFZ. Celé znenie petície nájdete tu.

Partneri ÚFP