Loading...

Ján Mucha sa rozhodol kandidovať do Výkonného výboru SFZ

Prezident Únie futbalových profesionálov bude na najbližšej Konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 28. februára 2020, kandidovať do Výkonného výboru SFZ ako zástupca hráčov. V plnom znení prinášame list, ktorým sa uchádza o podporu hráčov.

Vážené hráčky, vážení hráči,

verím, že väčšina z Vás moju osobu v posledných rokoch nevníma len ako bývalého futbalového reprezentanta, ale aj ako prezidenta Únie futbalových profesionálov, organizácie pôsobiacej ako subjekt ochrany práv aktívnych profesionálnych futbalistov a futbalistiek.

Hoci sme jedna z posledných krajín v Európe, v ktorej vznikla hráčska asociácia s reprezentatívnym mandátom, tak za krátky čas sa nám s tímom oddaných ľudí, aktívnych hráčov a odborníkov v oblasti športu a práva, podarilo dosiahnuť podstatný posun vo vnímaní postavenia profesionálnych futbalistov v rámci futbalového hnutia.

Stojíme však len na začiatku cesty, ktorá smeruje k profesionalizácii vzťahov vo futbale na každej úrovni riadenia futbalu, či už na zväzovej, klubovej alebo reprezentačnej, pri rešpektovaní základných práv hráčov a autority FIFA.

FIFA v jednom zo svojich dokumentov uvádza vznešenú myšlienku:
„Pyramída svetového futbalu je založená na dvoch základných elementoch nášho športu – hráčoch, ktorí ukazujú svoje schopnosti na ihrisku a kluboch, ktoré ich združujú do tímov, čím umožňujú asociáciám a ligám organizovať súťaže.“

Futbal sa bez klubov ahráčov hrať nedá, čo však znamená, že aj hráči majú právo spolupodieľať sa na riadení futbalového hnutia a využívať právo prezentovať svoje názory, predkladať svoje návrhy a hlasovať o smerovaní futbalu.

Nepovažujem za spravodlivé, aby sa o otázkach bezprostredne týkajúcich sa profesionálnych hráčov rozhodovalo bez vypočutia našich názorov.

Nepovažujem za spravodlivé, aby futbalisti nemali žiadne zastúpenie spomedzi 87 delegátov Konferencie SFZ.

A nakoniec nepovažujem za spravodlivé, aby futbalisti nemali žiadne zastúpenie vo výkonnom výbore SFZ, hoci to vyžaduje Zákon o športe, ktorý je účinný už od 01.01.2016.

Z uvedených dôvodov som sa rozhodol na najbližšej Konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční 28.02.2020 kandidovať do Výkonného Výboru SFZ ako zástupca hráčov. Týmto sa uchádzam o Vašu podporu pripojením podpisu na podpisovom hárku pod moju kandidatúru.

Verím, že opätovne nájdeme silu a ukážeme futbalovej verejnosti, že jednotne stojíme za presadzovaním našich práv.

Ďakujem

                                                                                                                                                                            Ján Mucha

Partneri ÚFP