Loading...

Členovia ÚFP sa môžu vzdelávať počas kariéry. Prihláste sa do Online Academy

University College Northern Denmark otvára pre členské krajiny FIFPro Online Academy, záujemcovia sa do nej môžu prihlásiť do konca februára. Štúdium sa začína 1. septembra 2020 a prebieha online v anglickom jazyku.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Študijný program pozostáva z dvoch častí: AP program (2 roky) a PBA Sport Management program (ďalšieho 1,5 roka). Ak bude hráč prijatý do prvého programu, nezaručuje mu to automaticky účasť v druhom programe, je to však veľmi pravdepodobné. Čím lepšie výsledky hráč dosiahne v prvom programe, o to väčšia je jeho šanca na prijatie do programu PBA Sport Management. Ukončenie oboch častí programu je ekvivalentné ukončeniu bakalárskeho štúdia.

POČET VOĽNÝCH MIEST

University College of Northern Denmark ponúka pre FIFPro Online Academy 30 voľných miest. V prípade väčšieho záujmu budú musieť uchádzači prejsť výberovým konaním a musia splniť kritériá pre prijatie. Z dôvodu obmedzeného počtu voľných miest sa preto môže stať, že uchádzači, ktorí splnia prijímacie kritériá, nebudú prijatí na štúdium. UCN garantuje prijatie 30 najvhodnejším a najúspešnejším uchádzačom.

Keďže je počet voľných miest obmedzený, prihlásiť sa môžu iba profesionálni futbalisti. Uchádzači o štúdium musia uhradiť poplatok 600,- EUR. V prípade, že úspešne ukončia prvý ročník štúdia, časť poplatku (300,- EUR) im bude vrátená. Záujemcovia o štúdium sa môžu prihlásiť do konca februára na info@ufp.sk.

UCN na svojej stránke zverejnila aj kritériá pre prijatie na štúdium, nájdete ich tu. Zároveň si môžete vyskúšať príklady otázok z anglického jazyka.

Partneri ÚFP