Loading...

Pod petíciou je podpísaných takmer 300 hráčov, SFZ ju spochybňuje

V decembri sme informovali, že Únia futbalových profesionálov zaslala vedeniu Slovenského futbalového zväzu petíciu, pod ktorú sa v tom čase podpísalo 260 profesionálnych futbalistov (medzičasom tento počet narástol už takmer na 300). SFZ ju neuznáva a označil uplatnenie základného ústavného práva veľkou väčšinou profesionálnych futbalistov na Slovensku za „iniciatívu konkrétnych zástupcov ÚFP“.

V odpovedi, ktorú prezident SFZ Ján Kováčik zaslal ÚFP (nájdete ju tu), dokonca označil túto iniciatívu ako „zbytočné vytváranie toxického prostredia vo vnútri futbalového hnutia“. Avšak v zápisnici zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného 14. januára 2020, na ktorom bola petícia prerokovaná, už táto veta chýba.

Odpoveď, ktorú prezident SFZ Ján Kováčik zaslal ÚFP

Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ (celé znenie zápisnice nájdete tu)

Nechávame na každého osobnom posúdení, či vedenie SFZ iba nedopatrením neuviedlo v zápisnici kompletné znenie odpovede, alebo úmyselne zamlčalo zásadnú informáciu: Petíciu profesionálnych hráčov, teda svojich členov, ktorou slobodne vyjadrili svoj názor v snahe zmeniť konkrétne skutočnosti, považuje za „zbytočné vytváranie toxického prostredia vo vnútri futbalového hnutia“. Veríme, že ak platí tvrdenie prezidenta SFZ, že „SFZ rešpektuje miesto hráčov v SFZ, kde majú svoje pevné postavenie“, delegáti februárovej konferencie sa budú zaoberať petíciou veľkej väčšiny profesionálnych hráčov.

Partneri ÚFP