Loading...

ÚFP neodporúča hráčom podpisovať zmluvy s klubmi ako SZČO

Koncom roka 2019 bola prijatá novela Zákona o športe. Do právneho poriadku v oblasti športu zavádza zdanlivú možnosť zmluvných strán rozhodnúť sa, či svoj vzťah podradia pod „zamestnanie“ alebo „živnosť“. Zdanlivú preto, lebo odborná verejnosť aj judikatúra všeobecných súdov je jednotná v tom, že závislú prácu, tak ako je definovaná v Zákonníku práce a tak ako je vykladaná v komunitárnom práve, je možné vykonávať výlučne v pracovnom (zamestnaneckom) pomere. A to bez ohľadu na to, aký typ zmluvného vzťahu zmluvné strany uzatvoria a pod aký právny predpis tento zmluvný vzťah podradia.

Únia futbalových profesionálov je naďalej presvedčená, že vzťah medzi športovcom a klubom v kolektívnych športoch je založený na vykonávaní závislej práce športovca v prospech klubu (športovej organizácie), čím je jednoznačne daný charakter zmluvného vzťahu, ako vzťahu výsostne zamestnaneckého.

ÚFP zastáva názor, že futbal nie je možné vykonávať ako SZČO. Preto svojim členov neodporúčame uzatvárať s klubmi zmluvy ako SZČO. V prípade, že niektoré kluby tlačia hráčov len do takejto spolupráce, vyzývame ich, aby sa na nás obrátili mailom na info@ufp.sk alebo pravnik@ufp.sk.

Partneri ÚFP